Förbättrad arbetsmiljö för personal när nya resecentrum byggs

Den 28 april är det den internationella Arbetsmiljödagen, Länk till annan webbplats. en dag som uppmärksammar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. När vi bygger nya resecentrum förbättrar vi arbetsmiljön för flera personalgrupper.

En personalgrupp som kommer att få det bättre när nya resecentrum är på plats är de som sköter om tågen. Det handlar till exempel om städning, soptömning och service av tågen, som görs när de står stilla på uppställningsspår.

I dag görs det här arbetet på spårområdet vid stationen, där personalen behöver arbeta längs med spåren. De rör sig i och utanför tågen och får bära sopor och utrustning långa sträckor på spårområdet. När nya resecentrum byggs så flyttas uppställningsspåren till en ny plats – Västerås västra, för att göra plats för mer tågtrafik.

Nyhetsbild

– På Västerås västra så kommer det att finnas bra plats för just tågskötsel, med bättre och säkrare utrustning och utrymmen för personalen. De kan till exempel få tillgång till fordon att transportera sin utrustning med. De slipper också gå i makadam, då underlaget kommer att bli av hårdgjort material, exempelvis asfalt, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Bättre utrymmen för rast och vila

Även busschaufförer och annan personal på resecentrum ska få det bättre. De ytor som finns för VL:s kundcenter och busschaufförer idag är små.

– Idag är de här ytorna inte optimala. Personalen har inte så gott om plats och utrymmena är inte alltid placerade i ett optimalt läge för till exempel busschaufförer. Det har varit viktigt när vi har planerat innehållet. Hur kan busschaufförer ta raster på ett tryggt, trevligt men också smidigt och effektivt sätt? Det är jätteviktigt att vi planerar bra och effektivt för all personal, och vad personalen och verksamheterna behöver i resecentrum, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare för Mälarporten.

Inuti resecentrum – vad finns det där?

Kontakta oss

Jonas Living

Byggprojektchef

Telefon: 070-519 12 68

jonas.living@structor.se

Publicerad

Senast ändrad