Första politiska beslutet klart - resecentrum går mot genomförande

Kommunstyrelsen har tagit beslut om genomförandet av första etappen av Västerås nya resecentrum. Under sommaren och hösten 2023 kommer det att fattas fler politiska beslut för Västerås nya resecentrum. Därefter kan byggandet starta.

Genomförandebeslutet tas i två steg under juni, först i kommunstyrelsen, som den 7 juni fattade beslut om att godkänna genomförandet. Nästa steg är i kommunfullmäktige den 15 juni.

Med genomförandebeslutet klargörs finansieringen och fördelningen mellan resecentrums olika aktörer. När avtal och ekonomiska delar är beslutade väntar beslut om att godkänna själva detaljplanen. Det görs först i byggnadsnämnden i juni, sedan i kommunstyrelsen och slutligen av kommunfullmäktige till hösten.

– Det här är stort! Vi är många som har arbetat för detta länge, nu är vi äntligen vid beslut. Så snart vi har de politiska besluten på plats kan vi förbereda för genomförandet, jag längtar efter att se området börja omvandlas, med busstorget först på tur, säger Mälarportens projektchef Sanna Edling.

Nyhetsbild

 

En viktig pusselbit för regionens framtid och tillväxt 

Beslutet om resecentrums genomförande är även en viktig signal gentemot staten och Trafikverket att Västerås är redo att börja bygga. Resecentrum är en viktig del i att öka kapaciteten på Mälarbanan. En utvecklad Mälarbana och ombyggd bangård i Västerås behövs för att klara den ökade trafik ett framtida snabbtåg mellan Stockholm och Oslo skulle ge.

– Det är mycket som står på spel kopplat till infrastruktursatsningar i Västmanland nu. Till exempel signalerna om att vi vill ha det nya snabbtåget mellan Oslo och Stockholm norr om Mälaren via Västerås och Örebro. Det finns en risk att sträckan fortsatt kommer gå söder om Mälaren. Om den gör det förlorar vår region en viktig möjlighet till utveckling, för näringsliv och invånare i hela länet. Så det är av högsta vikt att vi håller tidplanen för resecentrum, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

Tidplan för byggnation

Under förutsättning att detaljplanen antas 2023 och den statliga medfinansieringen säkras kan Trafikverket börja bygga lilla bron över spår med anslutning till perrongerna redan 2024. Delar av busstorget kan börja byggas under 2025 och stationsbyggnaden kan börja byggas under 2026, med en beräknad byggtid på 3 år.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad