Framtidens smarta Mälarporten - ett case på Mälardalens högskola

Förra veckan var Mälarporten case på kursen "Smart city - CONSUMER BEHAVIOR BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE på Mälardalens högskola. Studenter från alla Nordens och Baltikums länder jobbade under veckan intensivt med frågeställningar kopplade till den smarta stadsdelen Mälarporten.

Frågorna studenterna fick rörde logistik, konsumtion, boende och levnadssätt i den smarta och digitala staden;

 1. Hur bor den smarta invånaren i framtidens Mälarporten? Finns det nya, smarta sätt att bo i staden?
 2. Hur tar den smarta konsumenten emot varor i den innovativa och centrala stadsdelen Mälarporten?
 3. Hur ser framtidens smarta konsumentmönster ut i Mälarporten? Och hur kopplar vi framtidens köpbeteenden till social hållbarhet i staden?
 4. Hur kan vi koppla ihop nya resecentrum med resten av Västerås, och möta informationsbehovet som besökarna kommer att ha med digitala lösningar?
 5. Hur designar och använder vi platser och lokaler på ett smart och hållbart sätt, för att skap affärsvärde likväl som bekväma och trygga miljöer i ett så pass tätbebyggt område som Mälarporten kommer att bli?
Nyhetsbild

Fem grupper arbetade under veckan med varsin frågeställning som de fick angripa utifrån valfri avgränsning och vinkel. Nedan kan ni läsa vad som bland mycket annat togs upp i rapporterna.

 • Väggar som kan omvandla lägenheter och göra att vi kan nyttja bostäderna till max , även om behoven ser olika ut dag för dag, vecka för vecka…
 • Parker där vi implementerar den senaste tekniken, för att alla ska kunna leva mer hållbart, för att hantera samhällsfunktioner hållbart och som samtidigt utbildar besökare om både teknik och natur.
 • Träningsanläggningar där vi alstrar och tillvaratar den energi vi gör av med.
 • Kollektivets återkomst. Det talas en del om det, men hur uppgraderar vi kollektivet till 2019, hur får vi dess tankar att kännas fräscha och åtråvärda för en större massa?
 • Flera grupper tryckte på vikten av en balans mellan den nordiska integriteten och dess behov av integritet, och nyttor med att träffa våra grannar och medmänniskor, att kommunicera med varandra och skapa den plats vi lever på tillsammans med dem.
 • Det rådde inte så stora tvivel om att logistik och leveranser kommer ske på annat sätt än med lastbilar framöver, frågan är vem som kommer driva utvecklingen, och var den tillslut landar. Det som kan krävas från kommunalt håll är att anpassa gaturummet för olika typer av nya leveransfordon, och även att erbjuda plats för en logistikhub. Fördelarna som studenterna såg med att uppmuntra och övergå till nya typer av logistiklösningar, såsom robotar, drönare och elbilar, är bland annat minskad miljöpåverkan, säkrare gator, mindre buller
 • Showrooms, samarbetsytor och flexibla platser som möjliggör effektivt platsutnyttjande, samlar människor och underlättar och inspirerar dessa människors liv.
 • Appar som knyter ihop resenärers och besökares informationsbehov, som knyter ihop resecentrum och Mälarporten med resten av Västerås, som möjliggör för Västeråsföretag att nå konsumenter, och Västeråsare att lättare kommunicera med varandra.
 • Interaktiva kartor och digitala skyltar, virtuell och verbal vägvisning.
 • Gamification för att uppmuntra en hållbar livsstil
 • Studenterna lyfte även frågor om cybersäkerhet och realtids datainsamling

Gemensamma nyckelord som vi märker är viktiga för unga vuxna är flexibilitet, valfrihet, kreativitet och belöningar. Studenterna ser framför sig att i den smarta staden försöker vi skapa vinnare av alla, vi kombinerar nytta med nöje, och prestation med livskvalitet.

Delar av studenternas rapporter bekräftar sådant som vi själva diskuterat, gissat, eller kommit fram till tidigare. Men även att få bekräftat saker från någon annans perspektiv, i detta fallet från unga studenter som har en annan utgångspunkt än oss och som till viss del vänder sig till andra informationskällor än oss, är värdefullt. Då vet vi att vi är på rätt spår.

Vi kommer förvalta arbetet som studenterna gjort bland annat genom att ta med deras tankar in i diskussioner vi redan för kring exempelvis konsumentbeteende och logistik och genom att ta hänsyn till deras slutsatser och förslag i utmaningar vi hanterar framöver. Vi kommer titta närmare på vissa av undersökningarna och rapporterna som studenterna hänvisar till, och även på intressanta projekt i världen där studenterna hämtat inspiration. Vi kommer också att förfina hur vi formulerar oss kring frågor av det här slaget i projektet och i framtida samarbeten. Vi kan konstatera att vi kanske behöver förtydliga för oss själva och andra vilken roll vi i projektgruppen kan och vill spela för det framtida smarta samhället. Vissa saker kan vi påverka på olika sätt, till exempel genom regleringar, krav eller åtminstone uppmuntran. Andra är det svårare för oss att påverka, men vi behöver ändå vara medvetna om kommande utveckling och trender för att kunna anpassa stadsstrukturen för dem.

Det händer mycket kring smarta och hållbara lösningar för staden och samhället runt om i världen. Därför är det viktigt för oss som vill skapa en stadsdel i framkant att ta del av spaningar, men även konkreta implementationer av ny teknik och nya sätt att lösa samhällsutmaningar och stadsbyggnadsfrågor. Det görs mycket bra runt om i världen och vi vill ta det allra bästa till Mälarporten.

Framåt i projektet är forskning och innovation jätteviktiga frågor och vi vill ha all input vi kan få, dessutom är det mycket värdefullt för oss med inspel från, och dialog med, yngre samhällsinvånare – de som kommer att bo i det framtida Mälarporten. Vi är glada att denna typ av samarbeten kan gynna alla parter, och hoppas på fler i framtiden!

Publicerad

Senast ändrad