Genomförandebeslut om Västerås nya resecentrum klart

Den 21 juni fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra Västerås nya resecentrum. Samma dag beslutade även byggnadsnämnden att skicka vidare resecentrums detaljplan för antagande, något som väntas bli klart i kommunfullmäktige under hösten 2023. Preliminär byggstart för projektet är 2025.

– Det är en stor dag för oss i projekt Mälarporten. Vi har arbetat med detaljplanen och hela projektet sedan BIG vann arkitekttävlingen 2015. Det här är verkligen en milstolpe för Västerås, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Läs hela pressmeddelandet Länk till annan webbplats.


Nyhetsbild

– Resecentrum är det första som möter besökare när de kommer in med buss eller tåg till Västerås. Resecentrum är en viktig plats, det är skyltfönstret till vår stad – en plats som visar vad Västerås har att erbjuda. Vårt nya resecentrum kommer att väcka nyfikenhet och bidra till att stärka Västerås attraktionskraft, säger Sanna Edling, projektchef för Mälarporten

Tidplan

Under förutsättning att detaljplanen antas 2023 kan staden börja bygga busstorget 2024, en utveckling som sker i i nära samarbete med region Västmanland. Därefter kan Trafikverket börja bygga lilla bron över spår.

Innan resecentrumbyggnaden kan byggas i sin helhet måste Trafikverket flytta uppställningsspåren, ett arbete som redan är påbörjat. Själva resecentrumbyggnaden, Sigurdspassagen, byggstartas så snart den statliga medfinansieringen är säkrad i sin helhet. Arbete pågår för att säkra hela investeringen till 2026.

Själva stationsbyggnaden har preliminär byggstart 2026, och beräknas ta tre år att färdigställa.

Se filmen om vad som ska byggas Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad