Goda förutsättningar för solelsproduktion på Västerås nya resecentrum

Resecentrums tak ger en fin möjlighet för Västerås att bidra till den nationella strategin för ökad användning av solel, i enlighet med den så kallade energiöverenskommelsen.

Enligt energiöverenskommelsen som slöts i riksdagen 2016 antogs ett mål om 100% förnybar elproduktion år 2040.

Energimyndigheten har tagit fram ett förslag till nationell strategi för ökad användning av solel, som för att kunna bidra till att uppnå målet måste öka från 0,08% till mellan 5 och 10% av den totala elanvändningen i Sverige 2040. Det är nu viktigt att kommuner går i bräschen och på alla vis försöker främja ett ökat användande av solel.

I projekt Mälarporten finns det en god potential att installera solceller på det planerade taket över resecentrum. Taket beräknas få en yta om 15 600 kvadratmeter. Med dagens solcellsteknik skulle det innebära att man skulle kunna installera en anläggning med en effekt om ca 2 200 kilowatt om man utnyttjar hela taket. Enligt Västerås stads solkarta skulle det ge en energiproduktion på ca 1 990 000 kilowattimmar per år, vilket motsvarar hushållsel till ca 400 villor.

// Energi- och klimatrådgivningen, Västerås stad

Publicerad

Senast ändrad