Hjälp oss ge namn på platser i Mälarporten!

När vi nu bygger en helt ny, innovativ, smart och Mälarnära stadsdel som Mälarporten, så behöver vi bra namn till olika platser i området. Därför vill vi ha er hjälp!

Mälarporten ska bli en hållbar och framtidssäkrad stadsdel. Vi kommer att ha ett naturligt fokus på vatten, med närheten till Mälaren. Vi kommer arbeta med hållbarhetsfrågor, så som att hantera översvämningsrisker och ta hand om vårt dagvatten.

Barnen kommer att få ta extra plats, liksom resenärerna i och med stadens nya resecentrum. Vi skapar platser för människor. Vi har också industrihistoria och kulturminnen i området.

Därför söker vi nu fler namn som kan stärka Mälarportens identitet. Namnen kan vara på gator, torg, parker och kvarter.

Här kan du lämna förslag

Nyhetsbild

Namnen får gärna ha koppling till de fokusområden vi har i Mälarporten:

 • Mälaren
 • Barn
 • Arkitektur
 • Industrihistoria
 • Framtid
 • Innovation
 • Grönska och ekologi

Ofta finns ett tema för gatunamn i ett område. I Mälarporten har vi dels industrinamn så som Verksgatan, Kraftverksgatan, Retortgatan, dels namn som Kungsängsgatan, Björnövägen och Pilgatan.
Vi har även olika landmärken i området, så som Silon och friidrottshallen och vi har gamla industrifastigheter med namn som Gasugnen, Gasklockan, och en gammal betongfabrik. I området finns även pilgrimsfalkar och andra fåglar som bor i närheten.

I detaljplanen för resecentrum finns det redan färdiga namnförslag. Här är temat bland annat resenärer men vi har också fångat upp en del kulturnamn. Därför söker vi nu namn till hela Mälarportsområdet.

Så här gör du

På webben finns en modul där du kan skicka in förslag. Vi har ingen möjlighet att svara dig eller ge direkt återkoppling till alla som lämnar förslag. Vi samlar alla tips i en idébank som ger inspiration när namnberedningen ska ta fram förslag. Kom ihåg att skriva att ditt förslag handlar om Mälarporten.

Lämna ditt förslag här senast den 1 maj.

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/adresser-och-namnsattning.html

Om namnsättning

Namn på gator är oftast en del i arbetet med detaljplanering. I Västerås stad har vi en grupp som arbetar med att ta fram förslag på namn – namnberedningen – som har representanter från flera olika verksamheter i staden. Det är byggnadsnämnden som beslutar om namnen.

Namnförslag behöver alltid ta hänsyn till:

 • namnets kulturhistoriska värde
 • att vi följer funktionella krav och svensk standard samt
 • att vi följer kulturmiljölagen och paragrafen god ortnamnssed
 • att namnet är unikt för kommunen

Namnen som väljs ska passa för området och helst relatera till övriga namn i samma område.

När vi ger memorialnamn (namn på gata eller plats efter person) så ska personen ha varit död en tid och ha lokal anknytning till Västerås. Personen ska också ha gjort något bra för samhället eller invånarna eller varit betydande inom sin bransch.

Publicerad

Senast ändrad