Hjälp oss planera – delta i vår resvaneundersökning

Hur rör du dig i Mälarportsområdet i dag? Genom att svara på några frågor kan du hjälpa oss att planera trafiken i framtidens Mälarportsområde. Undersökningen tar bara några minuter.

Inom projektet Mälarporten vill vi få en bild av hur våra gator, gång- och cykelvägar och busslinjer används. Promenaden till affären, cykelturen till arbetet, bilresan till sjukhuset eller bussresan till restaurangen – alla resor räknas.

Resvaneundersökningen "Hur vill du resa i framtiden" Länk till annan webbplats.

Nyhetsbild

Undersökningen handlar om resor du gör idag inom Västerås till jobb, skola eller fritidsaktivitet. Tycker du att det vore bra att kunna kombinera olika färdsätt och i så fall hur? Vilka åtgärder kan vi göra för att underlätta att kunna resa utan egen bil?

Genom undersökningen får vi en bild av hur vi reser i vår vardag som kan ge oss vägledning i planeringen av Mälarporten, när det gäller beslut som påverkar trafiken.

Publicerad

Senast ändrad