Hjälp oss planera – delta i vår resvaneundersökning

Hur rör du dig i Mälarportsområdet i dag? Genom att svara på några frågor kan du hjälpa oss att planera trafiken i framtidens Mälarportsområde. Undersökningen tar bara några minuter.

Inom projektet Mälarporten vill vi få en bild av hur våra gator, gång- och cykelvägar och busslinjer används. Promenaden till affären, cykelturen till arbetet, bilresan till sjukhuset eller bussresan till restaurangen – alla resor räknas.

Resvaneundersökningen "Hur vill du resa i framtiden"

Nyhetsbild

Undersökningen handlar om resor du gör idag inom Västerås till jobb, skola eller fritidsaktivitet. Tycker du att det vore bra att kunna kombinera olika färdsätt och i så fall hur? Vilka åtgärder kan vi göra för att underlätta att kunna resa utan egen bil?

Genom undersökningen får vi en bild av hur vi reser i vår vardag som kan ge oss vägledning i planeringen av Mälarporten, när det gäller beslut som påverkar trafiken.

Publicerad

Senast ändrad