Inuti nytt resecentrum – hur vet vi vad folk behöver och vill ha?

Vid planeringen av resecentrum har projektgruppen utgått från flera olika grupper och personers önskemål och fakta från flera håll. Målsättningen är fastställd av politikerna. Det handlar om att sätta Västerås på kartan och att resecentrum ska bidra till människors livspussel och till stadens utveckling.

– Det finns internationell forskning som visar att stationer har förändrats mycket från förr. Då var det ofta bara ett stationshus, där du kunde köpa biljett och kanske en kopp kaffe. I dag är det enligt Trafikverket väldigt vanligt att det är ett helt område som räknas in, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare i projekt Mälarporten.

Nyhetsbild

Samråd, dialoger och workshops gör innehållet konkret

Målsättningen har blivit konkret i en övergripande skiss på utbud och innehåll i det nya resecentrumet. Bland annat genomfördes ett stort dialogprojekt om Västerås innerstad för några år sedan. Där kom det in synpunkter som rör stationen och dess innehåll. De önskemålen har projektgruppen haft med sig i planeringen.

Under 2018 genomfördes också det stora samrådet för resecentrums detaljplan. I detaljplanen styrs saker som användning av mark, placering av byggnader och att människor kan röra sig mellan olika målpunkter.

– Vi märkte under samrådet att många västeråsare hade velat veta mer om innehållet i resecentrum, hur ska se ut inuti. Det vanligaste var till exempel önskemål om gratis toaletter. Men det styrs inte i en detaljplan. Planeringen av innehållet görs i ett senare skede, och där har vi även med oss önskemålen från de workshops och dialoger som vi har haft, säger Åsa Rudhage, planarkitekt i projekt Mälarporten och en av de som jobbar med detaljplanen för resecentrum.

Över 200 synpunkter samlades in under samrådet, från såväl västeråsare som olika aktörer, exempelvis Länsstyrelsen och Kollektivtrafikmyndigheten. Dessa rekordmånga synpunkter har vi tagit tillvara på i fortsatt planeringsarbete, och håller nu på att sammanställa slutligen inför kommande granskning av detaljplanen vid årsskiftet.

– Vi har med oss synpunkter från samrådet och andra riktade dialoger, till exempel från gymnasie- och högskolestudenter som vi har samarbetat med. Vi har sedan flera år tillbaka genomfört workshops där vi tillsammans med både experter och olika intressenter har fokuserat på bland annat vilken service människor vill ha, vad som är viktigt gällande utseende inne i resecentrum, skyltning och vad som är extra viktigt för till exempel barn, säger Åsa Rudhage.

Sammanställning av synpunkter från samrådet Pdf, 3.7 MB.

Prioriterade områden: vad behöver vi djupdyka i?

Projektgruppen har även gjort djupdykningar inom flera områden. Det handlar till exempel om hur resecentrum kan utformas för att passa barn, eller för personer med olika funktionsvariationer.

– När vi har gjort de här djupdykningarna har vi tagit med oss olika experter och särskilda intressenter bland Västerås invånare. När det gäller exempelvis målgruppen barn så har både barn och människor som jobbar med barns perspektiv varit med och tyckt till. Det kan handla om att det ska finnas saker för barn att göra när de väntar på bussen eller tåget eller att det är väldigt viktigt att hela resecentrum och all miljö inom- och utomhus är trygg för barn, säger Viktoria Brandel.

När det gäller frågan om tillgänglighet så är Trafikverkets stationshandbok ett styrande dokument. Där finns det lagkrav på hur man behöver utforma stationer kopplat till tillgänglighet. Riktlinjerna har utvecklats mycket sedan den nuvarande stationen och många stationer i Sverige byggdes.

– Men vi vill inte bara lägga ribban så lågt som de lägsta kraven. Därför har vi i projekteten kontinuerlig dialog med intresseorganisationer som till exempel Synskadades riksförbund. Vi har tagit med personer med olika funktionsvariationer i våra workshops och använt oss av Samverkan med funktionsrätt i Västerås stad för att göra ett så bra och tillgängligt resecentrum som möjligt. Dessutom så omvärldsbevakar vi internationellt för att få in de bästa lösningarna och idéerna, och möta förväntningarna och kraven hos de generationer som ska använda resecentrum i 100 år framöver, säger Viktoria Brandel.

Läs mer i Trafikverkets Stationshandbok på trafikverket.se

Kontakt

Relaterade dokument

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad