Inuti nytt resecentrum – vad finns det där?

Resecentrum är mer än bara ett tak – det är framförallt det som finns och händer under taket. Där planeras ett funktionellt och modernt resecentrum som möter upp de krav, behov och önskemål som finns hos västeråsarna men även aktörer som Trafikverket, Jernhusen och olika experter på området.

Resecentrum har många olika målgrupper. Det är resenärer och pendlare, turister, invånare som passerar till fots eller med cykel, busschaufförer och annan personal, barn, med flera. Resecentrum behöver möta olika behov hos alla dessa målgrupper, och fungera för alla oavsett funktionsvariation.

Bilden visar en väldigt övergripande skiss på de olika typer av innehåll som planeras utifrån målgrupperna.

Nyhetsbild

Bättre utrymmen och service för busschaufförer och resenärer

Västerås nya resecentrum kommer att bli en stor arbetsplats, eftersom det kommer att vara ett mycket större resecentrum än vad vi har i dag. Tågresandet förväntas öka mycket så servicen och ytor för tågresenärer kommer att ta stor plats. Men även busstrafiken kommer att öka när Västerås växer. Resecentrum kommer att bli den största hubben för kollektivtrafik i vår stad och det finns också många regionalbussar med resecentrum som sitt nav i Västerås.

Bussresenärerna kommer att prioriteras mer i nya resecentrum än de gör i dag. Den nya bussterminalen kommer att bli dubbelt så stor som den som nu finns. Även servicen till bussresenärerna kommer att förbättras.

– Idag finns ingen service alls på det som är bussterminalen. Vi vill sätta bussresenärerna, som är väldigt många, mer i fokus och ge bättre service även till dem, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare i projekt Mälarporten, som bland annat jobbar med att planera innehållet i resecentrum.

Även busschaufförer och annan personal på resecentrum ska få det bättre. De ytor som finns för VL:s kundcenter och busschaufförer idag är små.

– Idag är de här ytorna inte optimala. Personalen har inte så gott om plats och utrymmena är inte alltid placerade i ett optimalt läge för till exempel busschaufförer. Det har också varit viktigt när vi har planerat innehållet. Hur kan busschaufförer ta raster på ett tryggt, trevligt men också smidigt och effektivt sätt? Det är jätteviktigt att vi planerar bra och effektivt för all personal, och vad personalen och verksamheterna behöver i resecentrum, säger Viktoria Brandel.

Ökat fokus på hållbart resande

Det hållbara resandet är viktigt när ytorna planeras. Vi behöver se till att det går att ta sig till och från resecentrum på ett så hållbart sätt som möjligt.

– Ett av målen med projekt Mälarporten är att vi ska skapa en stadsdel som bidrar till stadens övergripande mål om den hållbara kommunen. Det bottnar bland annat i flera av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, framförallt mål 11 om hållbara städer och samhällen. När vi planerar ett resecentrum för framtiden måste det alltså innebära att vi planerar för hållbart resande, säger Isabell Lundqvist Eklund, samordnande stadsplanerare i projekt Mälarporten.

Servicen för bussresenärerna ökar men även cyklisterna prioriteras högt. Därför planerar vi ytor både för dagens och framtidens cyklar och andra liknande fordonstyper. Cykelparkeringarna kommer att öka trefaldigt mot idag och få väderskydd.

– Vi vill underlätta för de som cyklar till och från resecentrum. För att fler ska vilja göra det är det viktigt att man är trygg med att parkera sin cykel och att det finns plats för olika typer av cyklar och fordon som kommer i framtiden, säger Viktoria Brandel.

Det är även viktigt att det finns möjlighet att byta om och kanske ta en dusch för den som väljer att cykelpendla.

– För de som behöver det, kommer det att finnas förvaring och omklädningsrum. Allt för att uppmuntra cyklandet och hållbart resande hela vägen, säger Viktoria Brandel.

Resecentrum underlättar livspusslet och blir en del av innerstaden

Resecentrum kommer också att ha mycket så kallat kommersiellt innehåll. Det är framförallt resenärsnära service som exempelvis caféer och matställen, för att kunna äta på plats eller snabbt ta med sig mat på vägen. Det kan också handla om service kopplat till cykeln som du tar med dig till och från resecentrum, eller förvaring.

– Ett mål med resecentrum är att det ska underlätta människors vardag, till exempel att du kan ta med dig mat hem när du kommer från tåget efter en arbetsdag, säger Viktoria Brandel.

Det kommer även att finnas uthyrbara ytor för verksamheter inom andra branscher som exempelvis hälsa, träning eller vård i någon form. Det handlar inte bara om butiksytor utan om ytor som kan ge service till de drygt 20 000 nya invånare som kommer att bo i det nya området när hela Mälarporten är färdigbyggt.

– I dag bor ingen i det område som ligger närmast resecentrum. Men i framtiden kommer det att vara många boende här, det blir mycket mer liv och rörelse. De som bor och jobbar i området kommer vilja ha närhet till olika typer av vanlig service. Då kan det vara till resecentrum de går för att få det, säger Viktoria Brandel.

Resecentrum kommer att bli en naturlig del av Västerås innerstad och då krävs det en stor blandning av innehåll. Vi planerar också för att ha utrymme för verksamheter som lyfter andra platser i Västerås, till exempel inom kultur och teknik.

– När man kommer till resecentrum ska man känna att man kommer till Västerås energihuvudstaden, Västerås teknikstaden, till Robotdalen. Hur gör vi det då? Kan vi till exempel ge människor möjligheter att leka med teknik i väntan på sitt tåg?, säger Viktoria Brandel.

– Ett av målen är ju att nya resecentrum ska bli en del av vårt växande city i framtiden, så det tillsammans med framtidens hållbara resande måste vi ta med när vi planerar innehållet, sammanfattar Viktoria Brandel.

Hur jobbar vi vidare med innehållet i resecentrum?

Vi jobbar just nu för fullt inför granskningsfasen av detaljplanen för resecentrum. Vi jobbar bland annat med en samrådsredogörelse och ett reviderat detaljplaneförslag. Ett mer detaljerat förslag på själva innehållet och hur det kommer se ut inuti resecentrum kommer vi att kunna presentera när förprojekteringen kommit längre och i samband med att detaljplanen går ut på granskning.

 

Läs mer: Inuti nytt resecentrum - hur vet vi vad folk vill ha

Publicerad

Senast ändrad