Klart att Thomas Betong flyttar

Idag blev det klart att Thomas Betong flyttar, ett viktigt steg för Mälarporten.

Fastighetsnämnden tog idag beslut om att förvärva fastigheten där Thomas Betongs anläggning ligger.Thomas Betongs mark köptes till en acceptabel marknadsnivå och verksamheten kommer att flyttas till en annan plats i Västerås. Detta är ett viktigt steg för att kunna utveckla Mälarportsområdet enligt visionerna, att skapa en levande stadsdel. Thomas Betongs nya fabrik kommer att börja byggas under 2019.

Publicerad

Senast ändrad