Mälarporten deltar på nordisk nätverksträff för stadsbyggande

Den 27-29 september är samhällsplanerare från 11 nordiska städer i Västerås för att träffas inom nätverket Nordic City Network. Temat för träffen är trygghet och inkludering när Västerås innerstad utvecklas. Projekt Mälarporten deltar på träffen.

Mälarporten kommer vara en del av Västerås framtida innerstad och Västerås nya resecentrum kommer att spela en viktig roll för att förverkliga målbilden för innerstaden. Därför är delar av projektgruppen med på den nordiska nätverksträffen.

Information om Nordic city Networks

Mälarportsområdet är även föremål för ett studiebesök. Deltagarna har fått till uppgift att analysera olika platser i Västerås utifrån perspektiven trygghet och inkludering. En av platserna som analyseras är Vasaparken och dess kopplingar till stationsområdet, ett område som många i dag upplever som otryggt.

Målbild för Västerås innerstad.

Nyhetsbild

– Att kontinuerligt arbeta mot målet att invånare och besökare ska känna sig trygga är centralt i vårt arbete. Nu får vi möjlighet att arbeta med dessa frågor tillsammans med kollegor från ett antal nordiska kommuner. Det är mycket intressant, säger Sanna Edling, projektchef.

Studiebesök varvas med föreläsningar, bland annat om hur platser kan utformas för att inkludera människor.

– Det är värdefullt att få nordiska branschkollegors ögon och inspel kring utvalda platser i Västerås och inspiration till hur de jobbar med bland annat placemaking. Det är inspirerande föreläsningar, som visar att det går att ta sig an tuffa frågor på ett kreativt sätt, säger Marit Sihm Kvenangen, kreativ projektledare för projekt Mälarporten.

Mer om Mälarportens kopplingar till målbilden för Västerås innerstad

Målbilden är ett resultat av dialogprojektet Tyck om din innerstad, där mer än 4000 personer i Västerås berättade vad de önskar sig av sin innerstad år 2050.

Det västeråsarna önskar sig är en innerstad "som vågar", som har en stark identitet och lösningar som sticker ut. Västerås innerstad ska även innehålla många platser att mötas, trygga ställen där det är liv, ljus och rörelse från morgon till kväll. Det ska vara lätt att gå och cykla tryggt och bekvämt.

Dessa önskemål har funnits med i arbetet med detaljplanen för Västerås nya resecentrum. Både resecentrum och stadsdelen Mälarporten bidrar till målbildens önskan att skapa levande stadsstråk som knyter samman hela stadsområdet ner till Mälaren, så att allt hänger ihop i en enda stor innerstad.

Västerås nya resecentrum

Publicerad

Senast ändrad