Mälarporten inleder samarbete med expectrum

Hur skulle du vilja bo? Under sportlovet fick unga västeråsare fundera över framtidens bostäder och bygga det i Lego på expectrum. Projekt Mälarporten var på plats för att lyssna på och bygga tillsammans med deltagarna. Samarbetet med expectrum är långsiktigt och vi planerar en ny aktivitet redan till sommaren.

– Expectrum står för nytänk och framtid, och deras verksamhet ligger helt i linje med projekt Mälarportens ambition: vi måste involvera barn och unga i högre grad! Därför är det självklart att vi ska samarbeta, säger Sanna Edling, projektchef för Mälarporten.

Inom projekt Mälarporten har vi ambitionen att involvera unga västeråsare och lyssna in deras idéer och behov. Det är ju denna grupp som ska bo, leva och verka i den nya stadsdelen i framtiden. Vi behöver också förhålla oss till Barnkonventionen som blev lag vid årsskiftet. Det innebär att barnperspektivet måste säkerställas i högre grad när vi till exempel utvecklar och bygger städer.

Nyhetsbild

– När expectrum används för att lösa riktiga utmaningar njuter vi som mest. Att låta barn och unga få bidra med sina tankar och idéer för den stora stadsdelsutveckling som Västerås nu genomför är viktigt för att bygga stolthet för den stad vi lever i och att samtidigt stärka intresset för att bidra. På expectrum lockar vi med praktiska moment för att göra det enkelt att gestalta sina idéer, och oj vad de spirade under sportlovet, säger Lisa Kilestad, platschef expectrum.

Mer roliga färger – om barnen får bestämma

Över 500 personer deltog i Lego-byggandet på expectrum, och vi hade många intressanta samtal med deltagarna om framtidens bostäder och Mälarportsområdet. Några av de tankar och idéer som kom från de yngre deltagarna var dessa:

  • Utnyttja taken, där vill man gärna vara. Det kan vara solstolar, pool, ja, allt möjligt…
  • Mer roliga färger på byggnader, idag är det mycket som är tråkiga färger.
  • Utsikten är viktig där man bor.
  • Det ska vara mysigt där man bor.
  • Det ska också finnas blommor och växter!

Även de medföljande vuxna hade många tankar och frågor om bostäder, projektområdet och nya resecentrum. Bland annat funderar de på flexiblare bostadsformer än idag, till exempel generationsboenden eller möjlighet att lättare ändra lägenheter.

Projektarbete för barn och unga under sommarlovet

Expectrum och projekt Mälarporten kommer att samarbeta kring fler aktiviteter framöver. Redan under sommarlovet ordnar expectrum en kurs för barn och unga, där tanken är att deltagarna ska kunna få ett sommarlovsprojekt kopplat till verkliga behov i projekt Mälarporten.

– Vi vill gärna ha en dialog med Västerås invånare. Framförallt de unga. De kan ge oss andra perspektiv, och dessutom är det dem vi gör detta för! När vi planerar för en helt ny framtidssäkrad stadsdel behöver vi input. Ingen vet hur framtiden ser ut. Därför behöver vi alla som ska leva där diskutera den tillsammans. Om fler diskuterar frågor om hur vi exempelvis bor, arbetar och rör oss i framtiden så tror vi att vi kan blir mer eniga och få fram bättre lösningar, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare för Mälarporten.

Nyhetsbild
Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad