Mälarporten måste bli en del av innerstaden – så tyckte västeråsarna i Mälarportens Tycka till-fas

Bygg tryggare områden, gör det lättare att gå och cykla och gör staden grönare. Det är några tydliga prioriteringar som västeråsarna har visat under vårens Tycka till-fas i projekt Mälarporten. Över 500 svaranden ger projektet en bra indikation på att västeråsarna är med på resan mot en hållbar stad.

Genom en enkät och följande djupsamtal har projektgruppen för Mälarporten ställt frågor till västeråsarna om hur man ser på sin framtida stad och stadsdel. Dialogen är en del i arbetet med att ta fram ett planprogram för Mälarporten.

I enkäten visar sig fyra områden tydligt vara viktigast när Mälarporten utvecklas:

  • Grönska och parker
  • Kopplingar till centrum och Mälaren
  • Prioritera gång och cykel
  • Vackra, trevliga och moderna miljöer.
Nyhetsbild

 

Det bekräftades även i de fördjupade samtalen där många önskade att Västerås olika stadsdelar ska hänga samman och kännas som en stad. Det behöver vara lätt att röra sig mellan stadsdelarna. Många tyckte också att Mälarporten särskilt skulle kunna bidra med restauranger, caféer, nöjen och rekreation

- Deltagarna beskrev Västerås som en stad där det i dag är lätt att ta sig fram med bil, men inte till fots eller med cykel. De diskuterade att de gärna vill bevara historien, men genom att göra om gamla platser och byggnader till något modernt. De grönområden och parker som finns i anslutning till centrala Västerås idag upplevs vara överbelastade redan utan den befolkningsökning som planeras för, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

Hela sammanställningen från enkäten och djupsamtalen (PDF). Pdf, 3.7 MB.

Den yngre generationen en viktig målgrupp

Enkäten som skickades ut under april nådde människor i alla åldrar i Västerås. I enkäten informerades om möjligheten att delta i fördjupade samtal. Alla som anmälde intresse blev inbjudna och deltog i samtalen. Det har även gjorts besök i fem skolklasser, där mellanstadieelever har fått tycka till om vad som är viktigt i en stad ur ett barns perspektiv.

- Vi ville nå människor i alla åldrar och har dessutom gjort särskilda aktiviteter med barn för att fånga barnens perspektiv och tankar. Eftersom vi skapar Mälarporten för dagens och framtidens Västeråsare och besökare uteslöt vi heller ingen som inte bor i Västerås idag, men fokuserade lite extra på dem i närområdet, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare för projekt Mälarporten.

Barnen vill ha ökad trygghet i området

Många av svaren i enkäten handlade om trygghet i området, specifikt runt resecentrum men också runt silon. Även många av barnen i skolklasserna berättade om en känsla av otrygghet när de rör sig i staden.

- Väldigt många förslag från barnen handlade om att poliser, vakter, fältassistenter och belysning skulle göra att de kände sig tryggare. Vi hade en särskild fråga som handlade om trygghet, men trots det lyftes den aspekten mycket när det handlade om trivsel. Barnen kopplade ihop behovet av trygghet med många av de aktiviteter de vill kunna göra i en stad, säger Viktoria Brandel.

Olika åsikter men alla vill ha förändring

Både enkäten och intervjuerna visade att det finns många olika tankar om Mälarporten och resecentrum. En del vill prioritera bil och bilparkeringar, en del vill bygga tätt och högt, andra glest, en del är oroliga för vad skattepengar går till och vad de positiva effekterna blir.

-Åsikterna om hur området ska utvecklas skiljer sig men vi ser faktiskt ingen som inte vill utveckla området alls, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare.

Det finns också önskemål om att Västerås stad ska göra det lättare för människor att leva hållbart.

- Deltagarna förstår att det krävs förändring om vi ska ha en hållbar stad i framtiden och vi måste ge dem goda förutsättningar för att kunna leva ett hållbart liv. Gör det möjligt och attraktivt att använda hållbara färdmedel, gör det smidigt och attraktivt att handla lokalt, gör det möjligt att leva ett aktivt liv utomhus utan att behöva ta sig långt utanför stan, säger Isabell L Eklund.

Fortsatt arbete med planprogrammet under hösten

Slutsatserna från dialogen kommer att vara till stöd i det fortsatta arbetet med att planera Mälarporten.

- Vi ser att de frågor som västeråsarna har prioriterat under dialogen stämmer väl med den målbild vi arbetar med. Det ger oss ett bra kvitto på att vi är på rätt väg med planprogrammet. Under hösten kommer vi återkomma med fler dialogtillfällen för att försäkra oss om att den stadsstruktur vi arbetar fram går i rätt riktning och att vi skapar de värden som västeråsarna tycker är viktiga, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare.

Så sa västeråsarna, exempel från enkät och djupsamtal:

”Man ser ju att folk vill ha förändring! Det är skönt, eftersom det är Västerås otrevligaste område.” Anonym röst från djupsamtalen.

”Jag vill ha utökad innerstad, men ännu bättre. Det är spännande med just Mälarporten, att det finns alla förutsättningar att göra det hur grymt som helst.” Anonym röst från djupsamtalen.

”Mälarporten (inklusive Ängsgärdet) är verkligen en oslipad diamant mitt i centrala Västerås. Området har en stor potential – inte minst genom att knyta samman bebyggelsen i Östra Hamnen, på Lillåudden och på Öster Mälarstrand med stadens centrala delar och Kopparlunden. Förutom närheten till centrum är även nya resecentrum ett plus i kanten som ger området goda kommunikationer” Lars Welin, deltagare vid djupsamtalen.

”Mälarporten blir ett efterlängtat första intryck av staden för inresande men också för stadens innevånare. Äntligen får vi möjlighet att sy ihop centrum med Mälaren. Det kommer kunna bli riktigt bra om man ser till att inte bygga för tätt. Garage skulle kunna byggas under jord för att få till större park-grönytor ovanpå. Plats för aktiviteter såsom boule, utomhusgym och rekreationsytor är också viktigt liksom servicefunktioner” Marlene Filmberg, deltagare vid djupsamtalen.

”Det finns några uppenbara hinder i utvecklingen av området i form av järnvägen, silon och reningsverket. På något sätt måste dessa barriärer hanteras för att området ska bli framgångsrikt på sikt. Det handlar om fler passager under eller över järnvägen, en flyttning av siloverksamheten och att reningsverket antingen byggs över eller flyttas. Alla framhöll behovet av grönytor och parker. Att de nya stadsdelarna också är gång- och cykelvänliga är en självklarhet.” Lars Welin, deltagare vid djupsamtalen.

”När jag har bråttom kutar jag nervöst förbi silon. På kvällen är det ännu värre. Då vet jag inte ens hur man gör, när stationen stängt. Jag hamnar uppe vid bussdepån, det är det enda ställe som jag hittat där man kan ta sig över spåren. Och där är det också väldigt otryggt.” Anonym röst vid djupsamtalen.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad