Nu presenteras det vidareutvecklade förslaget för Västerås nya resecentrum

Förslaget till nytt resecentrum är vidareutvecklat av arkitekterna från Bjarke Ingels Group tillsammans med Västerås stad. Det är uppdelat i två fristående etapper där den första etappen byggs nu och den andra om tidigast 15 år. Resecentrum har en förenklad konstruktion med smarta funktioner och ett enande landskap med trygga flöden till nytta för resenärer och invånare.

I det vidareutvecklade förslaget ligger fokus på etapp 1 – Sigurdspassagen, som ligger där dagens stationshus ligger, samt Sigurdsterrassen, Vasaterrassen och det nya busstorget. Etapp 2, Kungsängspassagen, byggs i ett senare skede, när resandet har ökat så mycket att behovet finns. Etappindelningen hänger ihop med Trafikverkets planerade ombyggnad av bangården, som också ska ske i två etapper.

Det har varit viktigt att forma resecentrum så att den första etappen framstår som ett färdigt projekt med kvalitet, innehåll och struktur från start. Tillsammans med ökat fokus på hållbarhet, drift, kostnad och flexibilitet har etappindelningen även gett konsekvenser för takets utformning och storlek.

Förslaget presenteras av BIG samt Västerås stad på en pressträff fredag den 7 maj. Du kommer att kunna se hela presentationen i våra kanaler senare under dagen.

Läs mer om nya resecentrum via www.vasteras.se/malarporten

Ett tryggt flöde för alla

– Västerås nya Resecentrum samlar hela stadens infrastrukturella knutpunkt på ett landskap, under ett tak. En stad- ett landskap – ett tak, ” säger David Zahle arkitekt och partner hos BIG – Bjarke Ingels Group.

För att släppa in ljus och låta luften cirkulera har taket skivats med en sicksacklinje, från ena sidan till den andra. Denna linje fungerar som ett bärande element samtidigt som den ger byggnaden en lägre driftkostnad för ventilation, värme och kyla. Taket svävar över och skyddar resenären, medan golvet är landskapet som kopplar samman, skapar mötesplatser och förbinder resecentret med staden, med busstorget och sen med Kungsängspassagen i etapp 2.

– Västerås resecentrum är utformat med utgångspunkt i flöde. Flöde för kollektivtrafik och för resenären, men också för staden och för besökaren. Baserat på flöde och en ambition att förbinda stadssidan med Mälarporten och Mälaren sträcker sig stadens golv över järnvägen. Vasaparkens gröna stadsrum utvidgas och leder gång- och cykelstråk upp och över spåren och förbinder centrum med Hamnparken och Mälaren, säger Kamilla Heskje, arkitekt och projektledare från BIG – Bjarke Ingels Group.

Tillgängliga mötesplatser där alla prioriteras lika

Resecentrum har som mål att alla ska prioriteras lika. Här finns utkiksplatser, kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser, lekfulla kanter för skate, vila i solen, skydd för regnet, wifi-zoner för att arbeta, lunchhäng och sittplatser för att betrakta staden och dess flöden.

­­­– Västerås Nya Resecentrum ska locka människor av olika kön, åldrar och ursprung, och vara anpassade för alla funktionsvariationer. Här ska man känna sig trygg under dygnets alla timmar, när man åker hem sent om kvällen, när man passerar ensam eller när man väntar. Här ska barn kunna leka, här samlas människor, bekanta och främlingar. Miljön stimulerar till möten mellan människor, säger Kamilla Heskje, BIG.

Den totala summan för etapp 1 beräknas nu till en miljard kronor, vilket innebär cirka 30 procents lägre projektkostnad än för samrådsförslaget. Summan fördelas mellan Västerås stad, Region Västmanland, Trafikverket och övriga aktörer. Västerås stad kommer inte att bära hela projektets investering.

– Det vi nu bygger är en normal konstruktion som även förenklar grundläggningen i mark. Kvadratmeterkostnaden för projektet är nu jämförelsebar med andra liknande infrastrukturprojekt, säger Jonas Living, byggprojektchef för nya resecentrum.

Om nya resecentrum:

  • Resecentrum blir till nytta för invånarna som kommer att kunna passera spåren och ta sig mellan stadsdelarna året om och dygnet runt via den separerade gång- och cykelpassagen. Markvärme och belysning kommer att finnas för kalla och mörka perioder.
  • Terrassernas alla lutningar är utformade enligt standard. Tillgängligheten säkras genom god tillgång till breda hissar och rulltrappor.
  • På terrasserna skapas en torgkänsla, med mötesplatser i det grönskande landskapet och naturliga kopplingar till Vasaparken samt Hamnparken på de båda sidorna om resecentrum.
  • På insidan kan du röra dig i inomhusmiljö under ett skyddande tak, med plattformsförbindelser ner till tågen. Väderskydd finns enligt Trafikverkets standard för alla resenärer.
  • Det nya busstorget kommer att fördubblas mot dagens bussterminal och ha 37 hållplatser för bussar i kollektivtrafik. Den kommersiella busstrafiken flyttas till södra sidan om spåren.
  • Trafikverket ansvarar för en tillfällig bro med plattformsförbindelser över spår under byggtiden och tillfälliga resecentrum kommer att finnas på bägge sidor om spåren.

­– En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att behålla tankarna kring gestaltningsidéerna från tävlingsförslaget. Projektet har blivit bättre i många avseenden – flöden, orienterbarhet, tillgänglighet och hållbarhet. I samrådet för detaljplanen fick vi in många synpunkter som handlade om lutningarna på terrasserna för gående och cyklister och det har vi lyckats lösa. Jag känner mig extra nöjd med att vi nu har utvecklat landskapet som lyfts över spåren och knyter samman city och Mälaren och fungerar som en enande yta för invånarna, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Resecentrumbyggnaden är en del av detaljplanen för nytt resecentrum. Hela detaljplanen väntas vara färdig till hösten 2021 då den är planerad att gå upp för granskning. När detaljplanen är antagen kan resecentrum börja byggas, preliminärt år 2022.

Läs mer om nya resecentrum på www.vasteras.se/malarporten

Resecentrum etapp 1

Kontakta oss

Jonas Living

Byggprojektchef

Telefon: 070-519 12 68

jonas.living@structor.se

Åsa Rudhage

Planstrateg, ansvarig för detaljplan

Telefon: 021-39 32 55

asa.rudhage@vasteras.se
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad