Nya versioner av AR-appen Västerås utvecklas

Nu finns appen Västerås utvecklas i en uppdaterad version för iPhone, där bland annat instruktioner samt funktionerna för AR-upplevelser på plats är förbättrade. Har du laddat ner appen redan, så se till att uppdatera den för en bättre upplevelse! Appen finns nu även för Android-telefoner.

Svar på de vanligaste frågorna

Nedan har vi listat svaret på några frågor som vi fått om appen.

Jag får det ändå inte att fungera

AR-funktionerna kräver att du har en nyare modell av telefon. Appen stödjer alla iPhones som går att uppgradera till iOS 12. Däremot fungerar inte AR-funktionerna i iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s.

När det gäller Android stödjer appen telefoner med operativsystemet Nougat och senare, men bara nyare modeller kan köra AR-delarna. Vilka Android-modeller som stödjer AR, hittar ni här. I Android fungerar inte AR-funktionen ”utsikt från stationen”, då den tekniken inte stöds för de telefonerna än.

Jag hittar inte appen

Eftersom appen är så pass ny kommer den inte upp i alla sökningar än så länge. Väljer du ”Västerås stad” som utvecklare bör den dock dyka upp. Detta under förutsättning att du gör sökningen från en telefon och inte från en läsplatta. Eftersom vi valt att endast anpassa appen till telefoner nu i pilotstadiet har vi också valt att den inte ska gå att ladda ner till plattor, för då kommer den upplevas som sämre eftersom grafiken inte är anpassad.

Varför fungerar inte appen för plattor?

Eftersom appen är framtagen som ett pilotprojekt har vi valt att endast ta fram en version för telefoner. Det krävs anpassningar för att appen ska fungera bra även på större plattor, och vi har valt att spara den investeringen tills vi vet att vi kommer att fortsätta att använda och utveckla appen. Vi tror däremot att större plattor är ett bra sätt att uppleva de typer av projekt och funktioner som finns i appen, så en anpassning är högsta prioritet den dag vi går från pilotprojekt till att använda appen som ett naturligt sätt att visa stadsbyggnadsprojekt i Västerås.

Jag lyckas inte få upp resecentrum som miniatyr i AR, det bara blinkar blått

Bra! Då letar appen efter en plan yta lämplig att ”placera” resecentrum på. Testa dig fram genom att flytta och vrida lite på telefonen, riktad mot plana ytor. När den blinkande blå rutan blir helstreckad har du hittat en bra yta, och kan placera resecentrum där genom att klicka i rutan med ditt finger.

Berätta vad du tycker!

Eftersom vi kommer att utvärdera appen och nyttan den gör inom kort, för att besluta om den är ett bra komplement till andra sätt att visa hur vi utvecklar Västerås, vill vi gärna veta vad du tycker! Berätta gärna både vad du tycker är bra, och vad du har för förslag på förbättringar genom att skicka e-post till malarporten@vasteras.se. Självklart kan du även skicka dina frågor hit.

Mer om appen Västerås utvecklas

I vanliga fall kan intresserade ta del av stadsutvecklingsprojekt genom att se planritningar, visionsbilder och ibland även fysiska modeller i olika material. Ritningar är inte lätta för alla att förstå, modeller kräver att den intresserade besöker en viss plats, och de är även svåra att uppdatera om planerna ändras och detaljer justeras. För att alla intresserade lättare ska förstå vad som planeras, och kunna ta del av informationen där och när det passar dem, har vi skapat appen Västerås utvecklas. I den är det lättare att få en känsla av det som ska byggas och att se exakt var t.ex. ett hus ska placeras.

I Västerås stads nya app Västerås utvecklas hittar du information om pågående och kommande projekt i staden. Placera ut dem framför dig, vrid, vänd och se hur Västerås utvecklas. Du kan se projekten på plats, hemma på ditt köksbord eller i 3D i telefonen eller läsplattan. Du kan även läsa mer om projekten och på en karta se var projekten planeras. Det första projekt som presenteras i appen är Mälarporten och Västerås nya resecentrum. Framöver hoppas vi kunna visa en mängd projekt i appen, för att fler ska ges möjlighet att uppleva framtidens Västerås redan på planeringsstadiet.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad