Ny belyst gång- och cykelbana byggs mot Öster Mälarstrand och parkering flyttar in bredvid silon

Snart får västeråsarna ytterligare en trygg och säker gång- och cykelväg mellan stationsområdet och Öster Mälarstrand. Samtidigt byggs en ny temporär bilparkering bredvid silon och ett nytt övergångsställe vid Kungsängsgatan.

Den nya gång- och cykelvägen ska gå bakom silon, på östra sidan, och förbinda Kungsängsgatan med Verksgatan. Det är en sträcka som många i dag passerar på väg till och från arbete och studier mellan city och de östra stadsdelarna. Gång- och cykelvägen kommer att ha belysning.

– I dag väljer många att ta sig genom området vid silon längs med vattnet. Men det är otryggt och rekommenderas inte på grund av farligt gods som rör sig i området. Som en del i projekt Mälarporten tog vi därför fram Mälarpromenaden som ett säkert alternativ för ett par år sedan. Nu får västeråsarna ytterligare en valmöjlighet för att ta sig fram i området, säger Marit Sihm Kvenangen, kreativ projektledare för Mälarporten.

Nyhetsbild

 

Parkering flyttas när polishuset ska byggas

På tomten Gasugnen 1, öster om silon, byggs samtidigt en ny temporär grusparkering för bilar. Den kommer att ha 354 platser, som ska regleras med avgift. In- och utfart till parkeringen kommer att ske via Verksgatan. Även här kommer det att vara belysning, och parkeringsområdet kommer att inhägnas med staket.

Parkeringen bredvid silon ska ersätta den parkering som i dag finns vid ytan för det kommande polishuset. När bygget av polishuset drar i gång kommer parkeringsytan i stället att behöva användas för byggarbetet.

– Så kommer det att vara ibland under utvecklingen av Mälarportsområdet, att vi behöver flytta på olika funktioner. Vi lägger grunden för framtidens stadsdel i ett område som många redan använder och passerar förbi i dag, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Nytt övergångsställe vid Kungsängsgatan

I anslutning till parkeringen tillkommer även ett nytt övergångsställe över Kungsängsgatan, i höjd med Spårharpan. Det byggs för att fotgängare ska kunna passera över den stundtals hårt trafikerade gatan.

– Det här är viktiga åtgärder för att höja tryggheten i hela området. Ett viktigt medskick från västeråsarna från den dialog vi genomförde 2021 var just att området runt silon upplevdes otryggt. Deltagarna beskrev även Västerås som en stad där det i dag är lätt att ta sig fram med bil, men inte till fots eller med cykel. Här har vi verkligen lyssnat på invånarna och tagit till oss det så det känns väldigt kul att vi kan genomföra de här åtgärderna redan nu, säger Åsa Rudhage, planarkitekt för projekt Mälarporten.

Webbnyhet juni 2021: Mälarporten måste bli en del av innerstaden; så tycker västeråsarna.

Arbetet med parkering, gång- och cykelväg samt övergångsstället beräknas att vara färdigställt till juni månad.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad