Resecentrum ett steg närmare statlig finansiering

En förutsättning för att resecentrum ska kunna byggas är att staten finansierar ombyggnad av bangården i Västerås. Regeringskansliet rekommenderar nu att Västerås prioriteras med 700 miljoner kronor för ombyggnation av bangården år 2022 - 2025. ”Att regeringskansliet vill prioritera oss är ett viktigt kliv fram för projektet, Västerås och hela Mälardalsregionen” säger Mälarportens projektchef Sanna Edling.

Det är utredningen Samordning för bostadsbyggande på regeringskansliet som nu rekommenderar att staten tecknar ett så kallat Västeråspaket med Västerås stad och Region Västmanland. Det skulle innebära att Västerås prioriteras med 700 miljoner kronor i statligt stöd för att bygga om etapp I av bangården för stadens nya resecentrum, samt ytterligare finansiering för etapp II.

Regeringsutredningen föreslår att Västerås prioriteras i den nationella transportplanen, NTP, för ombyggnad av etapp I år 2022 – 2025.

Nyhetsbild

– Vi har identifierat Västerås som lämplig kommun för en större samlad exploatering med hållbart byggande. Utredningens förslag är att staten bör ingå avtal med Västerås stad och Region Västmanland där åtgärderna för ombyggnation av spåranläggningar och resecentrum i Västerås ges prioritet i den nationella transportplanen, säger Johan Edstav, utredare på regeringskansliet.

Ombyggnaden av bangården handlar om att utöka antalet spår, att bygga bredare perronger, samt broar över spåren. I samband med att etapp I av bangården byggs om, så byggs också etapp I av stadens nya resecentrum. Då kan kapaciteten för kollektivtrafiken öka enligt de prognoser som finns - med upp till 70 procent fram till år 2040.

I den här nyheten kan du läsa mer om varför spår och perronger behöver byggas om.

Bostadsbyggande i centrala lägen en förutsättning

Rekommendationen från regeringskansliet baseras på den ambition som Västerås har med att utveckla bostäder i centrala delar av staden. Utredningen konstaterar att målet med Mälarporten och Kopparlundens utveckling ligger helt i linje med uppdraget som regeringskansliet har fått: att verka för ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Utredningen konstaterar också att Mälardalsregionen är en växande arbetsmarknadsregion och att ett nytt resecentrum är en förutsättning för regionens utveckling.

– Avtalet skulle innebära att staten tidigarelägger infrastrukturåtgärderna i Västerås och att Västerås stad då tidigarelägger byggnationen av 10 000 stationsnära bostäder de kommande 20 - 30 åren. Region Västmanlands åtagande blir att utveckla det regionala trafiksystemet med utökad tågtrafik och att försörja områdena kring resecentrum med kollektivtrafik, säger Johan Edstav, utredare på regeringskansliet.

Du kan läsa hela brevet från Regeringskansliet under Relaterade dokument längre ner på sidan.

– Det här är en mycket viktig del i utvecklingen av resecentrum. Bangården behöver byggas om och mest effektivt sker ombyggnationen av bangården samtidigt som resecentrum byggs. Att säkra statlig medfinansiering är ett mycket viktigt delmål för resecentrums förverkligande. Konkurrensen om de statliga resurserna är stenhård, att vi har regeringskansliets stöd i frågan är viktigt i denna konkurrens. Det ökar möjligheterna för Västerås att lyckas, även om inget ännu är klart, säger Sanna Edling, projektchef för projekt Mälarporten.

Resecentrum viktigt för regionens utveckling

Region Västmanland ser avtalet som en möjlighet att utveckla hela regionen. En rad viktiga satsningar blir aktuella i linje med den regionala utvecklingsstrategins delmål att öka kollektivtrafikens andel av resandet.

– Västerås resecentrum är en viktig nod i trafiksystemet och har stor betydelse för arbetsmarknadsförstoring och kompetensförsörjning inom hela regionen. Vår del i avtalet handlar om att trafikförsörja resecentrum och de nya stadsdelarna med kollektivtrafik, men också andra satsningar för att utveckla det regionala trafiksystemet genom ökad kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet för kollektivtrafiken, säger Arne Andersson, direktör för Kollektivtrafiktrafikförvaltningen, Region Västmanland.

Bostadsbyggande i centrala och stationsnära lägen är en förutsättning för hållbart byggande och något som har getts prioritet av Regeringen. Avtal kring liknande bostadspaket har tidigare träffats i Gävle, Knivsta och Uppsala. Regeringskansliet uppmuntrar också att Västerås bygger på områden som i dag är gammal industrimark. Det gör att områden som i dag inte är tillgängliga för västeråsarna kan bli levande stadsdelar med gångavstånd till stadskärnan, resecentrum och sjön Mälaren.

Om vikten av bostadsbyggande i centrala lägen kan du läsa mer om i vår tidigare nyhet.

Kontakta oss

Sanna Edling

Projektchef, Mälarporten

Telefon: 021-39 10 57

sanna.edling@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad