Snart kan du tycka till om planen för det nya polishuset

För ganska precis ett år sedan kom nyheten om planerna på ett nytt polishus i korsningen Björnövägen/Kungsängsgatan. I mars 2020 fick stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram en ny detaljplan för detta. Sedan dess har detaljplaneprocessen pågått och flera utredningar har gjorts. På torsdagen beslutade byggnadsnämnden att detaljplanen, dp 1924, är redo för samråd.

–Den här detaljplanen ligger inom Mälarporten i ett läge som blir mycket viktigt för Västerås kommande utveckling. Tillgängligheten och gestaltningsfrågorna är därför extra viktiga för att vi ska kunna få till en bra och hållbar helhetsmiljö, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Det är fastighetsägaren Slaggborn Västerås AB som har ansökt om att detaljplanen ska tas fram. De hyr idag ut lokaler på området till bland annat Friskis & Svettis. Planförslaget innebär att ett polishus med tillhörande verksamheter, så som häkte, kan skapas i korsningen Björnövägen/Kungsängsgatan.

Digitalt samrådsmöte 21 januari

Samrådstiden, alltså tiden som du kan se och tycka till om planförslaget, blir 11 januari till 8 februari. Den 11 januari ställs detaljplanen ut på samråd och från och med då kan du studera detaljplanen på webben, i Stadshusentrén och på Västerås stadsbibliotek. Om du besöker oss - tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi planerar för ett digitalt samrådsmöte torsdagen den 21 januari klockan 17.00–18.00. Mer information om det kommer att finnas på sidan för detaljplanen från och med den 11 januari.

Processen för detaljplaner

Visualiseringsbild från
detaljplanen. Illustration: AGarkitekter

Visualiseringsbild från detaljplanen. Illustration: AGarkitekter

Publicerad

Senast ändrad