Station eller resecentrum, vad är skillnaden?

Förr var stationen en plats där du väntade på tåget, kanske kunde du köpa tidningen och en kopp kaffe. I dag är stationen en knutpunkt för byten mellan olika trafikslag, samtidigt som det behöver finnas tillgång till bra service. Fler människor rör sig genom centrala stationsområden när städer växer och nya behov uppstår kopplat till detta. Därför är resecentrum ett bättre namn för dagens moderna stationer – eftersom det innebär mer än att bara vänta på tåg.

– För att möta resenärernas behov behöver vi som stad se till vad som är lättast för dem. En del kommer hem eller åker sent, många vill kunna gena till tåget, resenären ska kunna spara tid genom att ta sig den närmsta vägen till plattformen. Man förväntar sig också en helt annan typ av service än vad som finns idag. Allt det här är saker vi tänker på när vi planerar västeråsarnas nya resecentrum, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare för Mälarporten och nytt resecentrum.

Nyhetsbild

Stationer har förändrats mycket på 100 år

Att bygga en station i dag skiljer sig mycket från hur stationer byggdes för 100 år sedan. Det klassiska stationshuset har sedan järnvägen kom till varit en stark symbol och en centralpunkt för järnvägsstationen och ibland även för orten. Men dagens stationer behöver fylla helt andra funktioner än vad de gjorde för 100 år sedan.

– Det är lätt att romantisera dåtidens stationer, men de räcker ofta inte till i dag. Då passerade kanske några få tåg om dagen, i dag ser det helt annorlunda ut, säger Viktoria Brandel.

Om stationer förr bara var lika med ett stationshus är det idag ofta ett helt område som räknas in. Många aktörer behöver samarbeta för att skapa det bästa möjliga stationsområdet för de som ska använda det. I vårt fall samarbetar vi mycket med Trafikverket, som är experter på stationer. De har tagit fram Trafikverkets stationshandbok för att guida rätt när nya stationer planeras och byggs. I den kan du läsa om hur en modern station kan utformas för att bli användbar för alla resenärer.

En attraktiv stationsmiljö ökar kollektivresandet

En bra, attraktiv och funktionell stationsmiljö bidrar till att fler väljer att resa kollektivt. Det innebär att stationsmiljön behöver:

  • vara attraktiv för resenärerna (till exempel vara en trevlig plats att vara på)
  • ha tillgång till bra service
  • vara enkel att röra sig och hitta i
  • ha effektiva kopplingar för tågbyten och byten mellan olika trafikslag.

– En välfungerande station ses ofta som en ”hygienfaktor”, något som man förväntar sig ska fungera. Att inte tillgodose grundläggande kvalitet kan innebära att resenärer väljer att resa med bil eller flyg istället. Invånare och kunder ställer helt enkelt högre och högre krav på upplevelsen i dag än de gjorde tidigare och det har förändrat villkoren för utformningen, säger Viktoria Brandel.

Hur utformningen och innehållet i Västerås nya resecentrum planeras har vi skrivit om i en tidigare nyhet.

Mindre trängsel och bättre flöden i Västerås nya resecentrum

Ett sätt att bidra till en så kallad ”attraktiv stationsmiljö” är att skapa bra flöden. Ett flöde kan beskrivas som strömmar av människor och hur de rör sig, och i ett bra flöde hinner folk i tid dit de ska utan att behöva trängas.

Vi har tagit fram en gång- och cykelflödesanalys för hela Mälarportsområdet i samarbete med Spacescape. Den är ett viktigt stöd när vi planerar för utvecklingen både i hela Mälarporten och för resecentrum specifikt, till exempel för placering av byggnader och entréer.

Flödesanalysen visar att resecentrum kommer att behöva hantera en mycket större volym av trafik i framtiden – tåg, bussar, resenärer, besökare och personer som vill passera. Ett sätt att skapa bra flöden är då att sprida resenärsströmmarna över en större yta, för att undvika trängsel. Därför planeras fyra ordentliga entréer till resecentrum.

– Med fyra entréer blir det lätt för dig som resenär att oavsett varifrån du kommer eller ska, enkelt ta dig över spåren mot vattnet eller mot citykärnan. Det ska finnas möjlighet att hitta service, eller gena om du har bråttom, säger Viktoria Brandel.

Det kommer dessutom nya krav kring fordon som kräver nya lösningar. Vi har andra typer av cyklar, lådcyklar, helt nya fordon, sparkcyklar, elbilar som kräver nytänkande lösningar för att göra användandet och bytet mellan trafikslag smidigt.

Lättare att ta sig till och från plattformarna

Nya eller gamla stationer – tågen är fortfarande ett centralt färdmedel när vi pratar om ett resecentrum. En av de viktigaste sakerna när det kommer till att skapa bra flöden i ett resecentrum är då självklart flödet till och från plattformarna.

I dagens station går det bara att ta sig till och från plattformarna via en punkt. I framtiden ska fler tåg kunna gå vid samma tider och fler människor kommer att röra sig i resecentrum vid rusningstid, så plattformarna behöver bli både bredare och längre.

– Då blir det helt avgörande att kunna komma till och från plattformarna via flera punkter som inte korkar igen. Det måste bli bättre flöden helt enkelt, annars kommer folk att välja bort kollektivt och klimatsmart resande, säger Viktoria Brandel.

Kontakt

Relaterade dokument

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad