Tema innovation: Mälarporten en arena för utveckling och innovation

Just nu pågår innovationsveckan i Sverige. Projekt Mälarporten ligger i framkant i Sverige genom att ha tagit fram en egen strategi för forskning och innovation. Den ska hjälpa till att skapa en hållbar och framtidssäkrad stadsdel samtidigt som projektet blir en arena för att utveckla nya sätt att jobba innovativt inom stadsutveckling.

Offentliga aktörer som kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren. Världen, Sverige och Västerås står inför stora förändringar: globalisering, automatisering, klimatförändringar och ny teknik. Många av förändringarna behöver hanteras i offentlig sektor.

Dessa utmaningar är omöjliga att hantera bara genom att göra samma saker, men lite bättre. Det krävs helt nya lösningar och nya sätt att jobba. Det krävs innovation för att nå hållbarhetsmålen. Området stadsutveckling är en viktig arena för att testa nya sätt att arbeta och använda ny kunskap i planering och utveckling av stadsdelar.

Nyhetsbild

Mälarporten har egen strategi för forskning och innovation

I projekt Mälarporten finns både ambitionen och förutsättningarna att jobba innovativt för att hantera framtidens utmaningar. Som ett av få stadsutvecklingsprojekt i Sverige har projekt Mälarporten en egen strategi för forskning och innovation.

– I stadsutvecklingsprojekt som Mälarporten har vi unika möjligheter att vara en öppen arena där vi tillsammans med andra kan driva utvecklingen av samhällsbyggandet. Därför är det självklart för oss att ge plats för innovation och utveckling i Västerås mest komplexa stadsutvecklingsprojekt någonsin, säger Sanna Edling, projektchef för Mälarporten.

– I projekt Mälarporten har vi goda möjligheter att med hjälp av innovation skapa en hållbar och framtidssäkrad, attraktiv stadsdel. Vi har en strategi som hjälper oss att fokusera på målen som vi vill nå med hjälp av forskning och innovation (FOI), och stöttar oss i prioriteringar och vägval vi behöver göra för att nå dit. Men det handlar också om hur vi ser på och arbetar med innovation i vardagen. Innovation behöver en strategi och tydliga ramar, men processen behöver också vara social. Magin skapas när idéer krockar och nyfikna människor möts, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare och ansvarig för Mälarportens forsknings- och innovationsstrategi.

Dela med oss av smarta lösningar

Ett av målen för projekt Mälarporten är att stadsdelen ska bli en innovativ stadsdel och en förebild inom hållbar stadsutveckling. Då krävs att vi fortsätter vara nyfikna och tar del av den senaste kunskapen inom stadsutveckling men också att vi samarbetar med andra aktörer inom området.

Ett exempel är det innovationsprojekt som just nu pågår tillsammans med bland annat Mälarenergi och ABB, ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” som finansieras av Formas och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Där ska en lösning utvecklas för att kunna simulera energistyrning och bidra till en mer effektiv användning av energi.

– I projekt Mälarporten kan vi även vara en arena för innovation utan att själva ta initiativet eller vara särskilt aktiva i projektet. Vi kan vara en arena för att upplåta projektet och platsen till andra och på så sätt bidra till utvecklingen. När vi sen hittar smarta lösningar och innovationer så kan vi dela med oss så att andra kan ta efter. På så sätt kan vi bidra till att det skapas mer hållbara städer runt om i Sverige och i världen, säger Viktoria Brandel.

Kontakta oss

Viktoria Brandel

Kreativ projektledare

Telefon: 021-39 01 08

viktoria.ohlsson@vasteras.se
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad