Ungdomars lösningar för Mälarporten

I Framtidsverkstad får företag koncept framtagna av gymnasieungdomar, baserat på företagens utmaningar. Ungdomar är inte bara framtidens kunder, invånare och medarbetare, de är också digitala infödingar.

Mälarporten är oerhört glada att genom Framtidsverkstad få en fantastisk möjlighet att diskutera våra utmaningar med Västerås ungdomar och få hjälp av dem med innovativa lösningar. Nedan sammanfattar vi lösningarna på de utmaningar som ungdomarna fick av oss.

Ta "Velevaten" i, till och från Västerås klimatsmarta resecentrum

Gruppen som jobbade med utmaningen "Hur gör vi vårt nya resecentrum digitalt?" framhöll att det är naturligt att använda moden teknik för att optimera den fysiska miljön och vara klimatsmarta.

Nyhetsbild

Ungdomarna presenterade idéer på hur vi kan implementera smarta klimatsystem, glasdimmers, värmereglering, lampor och luftkonditionering. Alla tekniska lösningar bör, enligt dem, försörjas med hjälp av solcellspaneler på resecentrums tak. Dessa idéer skickas direkt till vår byggprojektchef Jonas, som tar dem med sig vidare i planeringen!

På lite längre sikt föreslog gruppen att implementera så kallade Velevates. Namnet är en hopslagning av Västerås och Elevator, och är en slags hiss som både ska vara ett smidigt transportmedel mellan resecentrum och olika populära platser i Västerås, och fungera som en hiss inom resecentrum. Velevate kommer ha ett AI-system som gör att man inte behöver trycka på någon knapp utan man kan säga till hissen vilket spår man ska till. Hissarna finns i ett underjordiskt system, liknande tunnelbanesystemet. Endast de med en giltig tågbiljett får använda hissarna i resecentrumet. Ungdomarna tog reda på att Västerås har femte sämsta luften i Sverige och vill därför att färre personer tar bilen. Istället för att slippa strulet med biljetter och olika betalningsappar så kommer man istället bli avskannad när man stiger in i Velevaten. Där har den koll på allas identitet och kan dra pengar från dig automatiskt.

Konstprojekt, samlingsplats, AR och en virtuell kompis

Gruppen som jobbade med utmaningen "Hur skapar vi ett attraktivt område under projektets gång" tyckte att det var viktigt att ungdomarna inte bara känner sig välkomna i området, utan även att de får känna sig involverade i projektet.

De föreslog att staden kan arrangera ett event där ungdomar får måla på de väggar och byggnader som senare ska rivas. Kombinerat med det kan konstnärer få måla upp Mälarportens vision för området. I området vill ungdomarna även att det ska finnas matstånd och bekväma sittplatser. De vill ha en samlingsplats, där de kanske även kan lyssna på livemusik. Samlingsplatsen ska skapas i en del av området där det inte har börjat byggas och sedan kunna flyttas vidare till andra platser i området. Förslaget var att ordna eventperioder som pågår i ett par veckor, varannan månad året om. Anledningen till det är att man inte ska tröttna och att det hela tiden ska kännas som att det är något nytt, men samtidigt att det finns behov av att det händer saker kontinuerligt under året.

En andra lösning för att locka ungdomar till Mälarportsområdet var att ta hjälp av AR, dvs förstärkt verklighet. Med hjälp av en AR-app ska man i mobilen kunna se hur platsen man befinner sig på kan se ut när det är färdigt. Det ska också finnas möjlighet att själv skicka in sina förslag för en speciell plats och kunna ge betyd på den föreslagna designen. Ungdomarna framhäver att AR med tiden kommer bli mer avancerat. De tänker sig att det kommer kunna gå runt virtuella personer i området som du kan fråga om fakta om olika delar av Mälarporten eller hur det är att bo i området. Och när du kan uppleva området som färdigt bara genom en AR-lins kommer det locka folk dit. För folk som känner sig osäkra kommer det finnas en virtuell kamrat som går med och gör personen sällskap och kan larma polisen ifall något brott begås, om ungdomarna i Framtidsverkstad får bestämma. Den Virtuella kompisen kommer bidra till att folk känner sig mycket säkrare i området och kommer bidra till att fler kommer dit.

Vi som jobbar med Mälarporten kommer titta vidare på lösningar för att göra området mer attraktivt redan till hösten, och ta med oss förslagen för utveckling av den AR-app vi redan tagit fram.

Vi i projekt Mälarporten vill tacka ungdomarna i Framtidsverkstad för alla bra idéer och ser redan fram emot att få hjälp med fler utmaningar av våra kreativa Västeråsungdomar nästa år! I filmen kan ni se några av ungdomarna berätta om hur det var att jobba med Mälarporten i Framtidsverkstad.

Publicerad

Senast ändrad