Uppdaterade arkitektbilder på resecentrum

Vi närmar oss samråd för Västerås nya resecentrum och vissa justeringar har gjorts i resecentrums utseende och konstruktion. Därför kan vi nu presentera nya bilder på resecentrum.

Några av bilderna är endast justerade och vissa är helt nya. Se exempelvis hur de olika ingångarna ser ut och vyn från vattnet här.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad