Välkomna till Spårharpan under Arkitekturdagarna

Vad döljer sig i slyskogen söder om järnvägen och kan en övergiven tågplattform förvandlas till en levande plats i staden? Den 10–12 maj skapar Västerås stad temporär arkitektur på Spårharpan tillsammans med västeråsarna och de vinnande arkitektteamen från Europan.

Under Arkitekturdagarna den 10–12 maj ska Spårharpan bakom järnvägen förvandlas till en plats för event, umgänge och samtal, som sen kommer kunna användas av västeråsarna under våren och sommaren.

Ytan skulle kunna användas för konst och kreativitet, samtal eller kanske något helt annat. Det är upp till de som vill vara med att skapa att komma med idéer och fylla Spårharpan med liv. Västeråsarna har ombetts att bidra med material, idéer, kreativitet och nyfikenhet och nu ska platsen byggas.

Nyhetsbild

Programmet för Spårharpan under Arkitekturdagarna

Öppen verkstad: 10–12 maj bygger vi på plats. Kom och var med!

Plats: Den öde perrongen väster om Westinghouse Arena

Tid:
Onsdag 10 maj: 10.00–17.00
Torsdag 11 maj 11.00–18.00
Fredag 12 maj 11.00–18.00

Mingel och invigning på Spårharpan: fredag 12 maj 15.30
Under minglet kommer arkitektteamen emergent_lab och Studio Träda samtala om sina tankar kring medskapande processer och veckans arbete på Spårharpan.

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås stad, berättar om hur temporär arkitektur ger möjligheter att tillfälligt testa och undersöka olika användningar och gestaltningar av en plats.

Marit Sihm Kvenangen från projekt Mälarporten kommer berätta om vilka planer som finns för platsen framöver och hur Västerås stad kommer att arbeta med att skapa platser i området under omvandlingstiden (samtalet kommer föras på engelska).

Använd Spårharpan: Hela sommaren.

Om arbetet med temporär arkitektur i Mälarporten

Spårharpan kommer vara utgångspunkt i det fortsatta skapandet av temporär arkitektur i Mälarporten. Temporär arkitektur ger till skillnad från permanent en möjlighet att, oftast med begränsade resurser, tillfälligt testa och undersöka olika användningar och gestaltningar av en plats. De här undersökningarna blir upplevelser i sig som bjuder in till ett medskapande som hjälper till att få mer kunskap om människorna och platsen och därmed större säkerhet i utformningen det permanenta.  

– Därför är det både kostnadseffektivt och hållbart att använda sig av temporär arkitektur i utvecklingen av ett så långsiktigt arbete som Mälarporten. Det här är ett arbetssätt som är vanligt internationellt och i de största svenska städerna, men som vi nu vill använda oss mer av i Västerås, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, Västerås stad.

För att Västerås stad skulle hitta bästa möjliga arbetssätt för den här processen vände vi oss till Europan, som är en organisation som organiserar tävlingar för europeiska arkitekter. Under 2021 deltog Västerås stad i arkitekttävlingen och en meriterad jury har hjälpt till att välja de samarbetspartners som nu är engagerade i Spårharpan.

De två vinnande arkitektteamen kommer att förverkliga sina idéer. Ambitionen är att skapa levande platser för västeråsarna genom att ge nytt liv till återbrukat material och skapa förutsättningar för att samlas under sommaren. Det blir också ett sätt att främja växtlighet för ökad biologisk mångfald.


Spårharpan kartbild
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad