Västerås stad förvärvar fastigheten Gasugnen 1

I projekt Mälarporten pågår stadsomvandling av ett centralt område i Västerås. En förutsättning för stadsomvandlingen är att verksamheter flyttas och mark frigörs för stadsbyggande.

En naturlig följd av att vi blir fler är också att resandet i regionen ökar, vilket ställer krav på ett resecentrum anpassat för framtiden med bra tillgänglighet och samordning för alla trafikslag. I området kring resecentrum har vi fantastiska möjligheter skapa något nytt och spektakulärt, som också möter efterfrågan på mark och bostäder. En ny, levande stadsdel och en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden.

Fastigheten Gasugnen 1 vid Kungsängsgatan 11, i nuvarande skick hindrar utvecklingen av ett stort centralt område i Västerås, i Mälarportsområdet. Detta är en av de fastigheter där väg behöver byggas vilket gör att staden har behov av att förvärva fastigheten. 

Fastigheten Gasugnen 1, Mälarporten

Fastigheten Gasugnen 1, på Kungsängsgatan 11 i Västerås

Bedömningen är att det passar bäst att bygga vägen över fastigheten. Västerås stad har kommit överens med fastighetsägarna av Gasugnen 1 och fastighetsnämnden har i går den 22 oktober 2019 beslutat om förvärv.

- Gasugnen 1 är en viktig pusselbit när vi nu tar projekt Mälarporten och Västerås resecentrum mot genomförande, säger Sanna Edling, Projektchef Mälarporten i Västerås stad.

Publicerad

Senast ändrad