Västerås stad köper silofastigheterna av Lantmännen

Västerås stad och Lantmännen har kommit överens om köp av silofastigheterna i Västerås. Övertagande kommer att ske 2029. ”Vi är så glada och stolta över att denna fråga som har diskuterats till och från i över 20 år nu äntligen är i mål. Det här är ett stort steg för utvecklingen av Västerås”, säger Mälarportens projektchef Sanna Edling. Lantmännen har erbjudits möjligheten att förvärva ny mark för sin verksamhet vid Västerås hamnområde

Diskussioner om att förvärva silofastigheterna har förts i flera år. Siloverksamheten behöver flyttas från sitt nuvarande läge för att Västerås ska kunna utvecklas med nya bostäder, verksamheter och platser för västeråsarna. Silon är i dag omgärdad av en bullerskyddszon på 200 meter, något som hindrar utvecklingen av resecentrums detaljplan och hela Mälarportsområdet. Lantmännen är positiv till överenskommelsen och har erbjudits möjlighet att förvärva ny mark för sin verksamhet i hamnområdet.

– Det är mycket bra att vi nu har en överenskommelse med Västerås stad. Avtalet ger tid för anpassning och möjligheter att utveckla spannmålsverksamheten i regionen, både för lantbrukarna och för livsmedelsindustrin, säger Joachim Haas, fastighetsdirektör på Lantmännen.

Nyhetsbild

Staden utvecklas för västeråsarna

Stadens planerade förvärv baseras på en oberoende värdering av Lantmännens fastigheter. Förvärvet består av totalt tre olika fastigheter lokaliserade i Mälarporten.

– Vi har velat gå Lantmännen till mötes, samtidigt som vi först och främst behövt se till skattebetalarnas bästa. Det har vi gemensamt lyckats med i den här överenskommelsen och om allt faller på plats med de kommunala processerna kommer vi nu att kunna utveckla Mälarporten till ett område för västeråsarna – i ett av Västerås bästa lägen, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

Västerås stad kommer att ansvara för rivning och sanering av byggnaderna, om Länsstyrelsen och kommunen ger klartecken till rivning. Det är möjligt både att bygga om själva betongsilon till bostäder eller verksamheter alternativt att riva den. Planeringen för vad som ska finnas på platsen i framtiden sker i planskedet. Övertagande av fastigheterna sker den 2 juli 2029.

– Det här är ett stort steg för utvecklingen i centrala Västerås. Området blir en del av Mälarporten, västeråsarnas nya stadsdel som öppnas mot Mälaren med platser för alla. Det innebär dessutom att tung trafik flyttas från centrala staden till mer ändamålsenliga platser i hamnen. Buller och damm från verksamheten försvinner från centrala Västerås, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

Kontakta oss

Sanna Edling

Projektchef, Mälarporten

Telefon: 021-39 10 57

sanna.edling@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad