Västerås undre värld

Under marken i Västerås finns en hel värld av infrastruktur som inte syns för blotta ögat - ledningar som bland annat ger oss värme, el, vatten och bredband. I området där Mälarporten och stadens nya resecentrum ska byggas ligger några av Västerås största ledningsstråk och stor hänsyn tas till ledningsnätet när den nya stadsdelen planeras.

- Det finns både lätta och tunga ledningar under marken. De mindre och lättare ledningarna går till exempel till hus och fastigheter, de orsakar sällan hinder. Sen finns det tyngre ledningsstråk, som är som stora motorvägar. De är kritiska för hela stadens försörjning, de är otroligt känsliga, säger Inge Eklund, avdelningschef för Energimarknad värme på Mälarenergi i Västerås.

Under det område som ska bli den nya stadsdelen Mälarporten ligger tunga huvudledningar och stråk som är viktiga för hela Västerås. De försörjer bland annat Västerås sjukhus med el, värme och kyla. 

 

Nyhetsbild

- Det är kritiskt för hela staden om de havererar. Om ett stråk skulle gå sönder och behöva repareras så handlar det om att få direkt tillgång inom ett par timmar. Och de går inte heller att bara stänga av utan att det medför stora konsekvenser, säger Inge Eklund.

Tekniska försörjningen viktig när Mälarporten planeras

Förutsättningarna under mark är av största vikt när det nu tas fram ett planprogram för Mälarporten – en plan för hur det ska se ut ovan mark. Det ska bland annat bestämma hur och var det ska finnas till exempel skolor, gator, hus och parker i Mälarportsområdet. Planeringen görs tillsammans med flera olika aktörer, bland annat från Västerås stad och Mälarenergi.

- Det här är ett komplext stadsutvecklingsprojekt så det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att få en så bra lösning som möjligt. Det innebär till exempel att vi planerar för att ha gator, torg och parker ovanpå de stråk där de tyngsta ledningarna ligger. Då kan vi underhålla, laga och komplettera ledningsnätet utan att livet ovanför marken påverkas i allt för stor utsträckning, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för Mälarporten.

Förutom stadens elförsörjning så finns även fiber, fjärrvärme och och kyla under marken. Det finns också stora vatten- och avloppsledningar i Mälarportsområdet och allting samlas kring reningsverket.

- Det är grova ledningar som är svåra att flytta på och som vi inte kan ta ur drift utan stora konsekvenser, säger Inge Eklund.

En bra förutsättning för en ny stadsdel

Trots att det är tekniskt komplext så är det en stor fördel att bygga en ny stadsdel i ett område där all teknisk infrastruktur redan finns på plats. Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

- För att bygga hållbara städer och samhällen måste vi bygga vidare på det vi faktiskt redan har. De största värdena har vi i det som redan är byggt. På det sättet har Mälarporten allt man kan önska när det kommer till teknisk infrastruktur. Vi minskar vårt klimatavtryck genom att omvandla den här typen av lägen och vi behöver inte dra kilometer av nya kostsamma ledningar, eftersom de redan finns, säger Isabell L Eklund.

Det är även mer ekonomiskt hållbart att bygga där det redan finns infrastruktur. Bilden nedan visar ett schaktarbete från ombyggnationen av Kopparbergsvägen.

- Det är dessa schaktarbeten vi till stor del slipper i Mälarporten eftersom vi redan har den tunga tekniska försörjningen utbyggd i området. Tar vi hänsyn till den med en god planering så är det en enorm fördel och möjlighet, säger Inge Eklund, avdelningschef för Energimarknad värme på Mälarenergi i Västerås.

Schaktarbete

Schaktarbete från ombyggnationen av Kopparbergsvägen.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad