Från korsning till cirkulation – nu händer det!

Med start i augusti 2023 bygger vi om korsningen Vallbyleden-Norrleden till cirkulationsplats vid Västerås nya hållbara stadsdel.

Under hösten 2023 flyttar de nyblivna Sätraborna in. För att optimera trafikflödet och skapa en säker situation för dagens närboende och framtida Sätrabor blir korsningen en cirkulationsplats. I samband med att vi bygger om korsningen till cirkulationsplats genomför vi också andra åtgärder. Till exempel breddar vi Norrleden 200 meter österut.  

Det innebär bland annat att befintlig gång- och cykeltunnel med anslutande gång- och cykelväg (öster om korsningen) stängs av under arbetet. Arbetet med den nya cirkulationsplatsen startar nu i augusti och arbetet beräknas vara klart hösten 2024.  

Publicerad

Senast ändrad