Gamla torp som nya

Nu renoverar Västerås stad de två torpen invid skogsbrynet i Sätra. Renoveringen sker utvändigt för att bevara husen för framtiden. Det äldre, soldattorpet, är från 1880-talet och det yngre från 1934.

Båda torpen i Sätra har ett rum och kök, varav ett har en mindre övervåning. Under hösten 2023 har vi renoverat fasad och tak för att bevara dessa två hus.

Gården i Sätra, Johannesbo, har tillhört samma släkt sedan 1908, köpt från Brottberga gård. Johannesbo var torp under Brottberga redan under 1820-talet

Renovering av soldattorpet på Sätra 2023

och uppfördes med material som fanns till hands – och upplevs därför i dag som äldre.

Under åren har gården bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär med byggnadshistoriskt värde, liksom samhälls- och socialhistoriskt värde.

Publicerad

Senast ändrad