Sätra idag och framöver

Vi svarar på de frågor som kommit in under de senaste dagarna med anledning av byggbesparingar i stadsutvecklingsprojektet.

Lågkonjunktur = långsammare byggtakt

I en hållbar stadsdel som Sätra måste även ekonomin vara hållbar. Att vi flyttar fram bygget av samhällsfastigheterna med den kommunala förskolan planerad för åtta avdelningar, skolan, idrottshallen och äldreboendet på framtiden är en naturlig följd av lågkonjunkturen. Detta innebär en långsammare byggtakt av bostäder i hela Sverige.

För Västerås del betyder inte detta att staden ska sluta växa, bara växa långsammare. Vi bygger det vi ska, även om konjunkturen just nu håller i kalendern för byggstart.

Vägarna och gatorna

Vi bygger klart vägarna och gatorna under hösten 2023, som vi planerat. Vi räknar med att kollektivtrafiken börjar trafikera Sätra under andra halvan av 2024. Vi bygger även vattenparken som planerat under 2024 och färdigställer den. Vi bygger även färdigt gång- och cykelbanor där boende ska kunna cykla genaste vägen till Vallby och vidare.

Förskola

Vi påbörjar och färdigställer den privata förskolan, avsedd för fyra avdelningar, som vi planerat. Tidplanen för projektet är under planering men ambitionen är att förskolan påbörjas snarast möjligt. För Sätra etapp 1 är två förskolor planerade; en om fyra avdelningar och en om åtta avdelningar.

Du som har behov av plats i kommunal förskola – anmäl ditt behov på stadens hemsida om vilken förskola du önskar. Anmälan hittar du här:

Förskola - Västerås (vasteras.se)

Du som önskar förskoleplats i fristående förskola – anmäl dig via länken ovan, men kontakta även önskad förskola direkt.

Skoltomten

I och med att bygget av skolan är osäkert, planerar vi just nu för en temporär användning av ytorna som Sätraborna har nytta av. Vi planerar för någon form av aktivitetsyta/gräsyta, förhoppning för fotboll, brännboll eller liknande.

Grannar? Ja!

Vad gäller stycketomterna har vi för avsikt att sälja dem till våren som planerat.

Lekparken

Vi ska bygga lekparken intill befintliga radhus som vi planerat. Det sker under våren 2024.

Publicerad

Senast ändrad