Konsumentvägledning

Konsumentjuridisk rådgivning erbjuder rådgivning i konsumenträtt. Vi är till för både konsumenter och näringsidkare i Västerås. All rådgivning är kostnadsfri, opartisk och vägledande. Båda parter är välkomna att kontakta oss. 

Om konsumentvägledningen

Telefonrådgivning - konsumentvägledning

Om du är konsument och bosatt i Västerås eller näringsidkare och bedriver verksamhet i Västerås är du välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post. För att besöka oss behöver du boka en tid. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned på denna sida, under kontakta oss.

Behöver du vägledning utanför våra öppettider?

Då kan du kontakta Hallå konsument eller någon av konsumentbyråerna. Du hittar kontaktuppgifter till Hallå konsument och byråerna längst ned på denna sida, under bra länkar.

Förköpsrådgivning

Ska du köpa en vara eller en tjänst som du vill ha lite tips och råd om? Du kanske ska anlita en hantverkare för att renovera badrummet eller köpa en begagnad bil? Du vet väl att du kan kontakta konsumentvägledningen för förköpsrådgivning. Vi har tillexempel Hantverksformulär, ett avtal som du kan använda när du anlitar hantverkare eller en Varudeklaration, som du har rätt att få när du köper en begagnad bil av en bilhandlare. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Boka en föreläsning i konsumenträtt

Vi erbjuder vuxenutbildningar och skolor i Västerås föreläsningar i konsumenträtt, privatekonomi, marknadsföring eller hållbar konsumtion. Vi kan anpassa föreläsningen efter era önskemål. Kontakta oss för mer information eller för att boka en tid.

Vad är det för skillnad på konsumentvägledningen och Hallå konsument?

Som ett komplement till den kommunala konsumentvägledningen kan du kontakta Hallå konsument. Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger alla konsumenter i hela Sverige vägledning före och efter köp, avtal, råd i reklamationer och information för att du som konsument ska kunna göra hållbara val.

Konsumentvägledningen erbjuder:

  • Återkommande vägledning i enskilda ärenden och kontakt med näringsidkare
  • Personliga möten, bokade besök
  • Telefonrådgivning
  • Rådgivning i Köplagen, begränsad
  • Information vid anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden eller annan myndighet
  • Föreläsningar i konsumenträtt
  • Förankring och kontakt med det lokala näringslivet

Dessutom jobbar vi förebyggande genom exempelvis deltagande på mässor och utförande av marknadskontroller. Vi samverkar även med näringslivet i Västerås. Bland annat så är konsumentvägledningen projektledare för Fairtrade City Västerås. I den förebyggande verksamheten samverkar vi även med andra myndigheter och aktörer inom näringslivet i Västerås.

Du hittar kontaktinformation till Hallå konsument i länklistan längre ned på denna sida.

Så här går det till

Vårt uppdrag är att ge både konsument och näringsidkare information och vägledning så att en eventuell tvist kan lösas. Vi talar inte om vem som har rätt eller fel. Vi ger råd enligt gällande lagstiftning så att en tvist kan lösas. Om tvisten inte löser sig finns det olika vägar att välja hur du vill göra med ditt ärende. De tre vanligaste lagarna som vi ger råd i är:

Konsumentköplagen

Gäller när en konsument köper en vara, tillexempel en mobiltelefon av en näringsidkare. Lagen ger en 3-årig reklamationsrätt för ursprungliga köprättsliga fel, fel som fanns från köpet men visar sig först senare.

Konsumenttjänstlagen

Gäller när en konsument köper en tjänst av en näringsidkare. Till exempel när en konsument anlitar en hantverkare eller lämna en bil på verkstad.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Gäller när en konsument handlar på distans, inte träffar den som avtalet sluts med. Till exempel vid Internethandel, hemförsäljning, postorder- och telefonförsäljning.

Kontakta oss

Konsumentjuridisk rådgivning

Kostnadsfri, opartisk och vägledande rådgivning för konsumenter och näringsidkare i Västerås.

Postadress: Västerås stad, Konsumentjuridisk rådgivning, 721 87 Västerås.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, ingång T3. Endast tidsbokade besök på besöksadressen.

Avvikande öppettider som semestrar och helger framgår av vår telefonsvarare.

Telefonnummer: 021-39 20 00

konsument@vasteras.se