Visa sökformulär

Vård och omsorgsförvaltningen

Det kommunala alternativet för hemtjänst och hemsjukvård. Utförare av trygghetslarmsverksamhet.

Postadress:
Vård och omsorgsförvaltningen
Stadshuset, våning F2
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 00