Visa sökformulär

Arbetslöshet

Om du är arbetssökande under en längre tid kan du få hjälp av Västerås stad. Vi kan till exempel hjälpa till med kartläggning, utbildning och olika arbetsmarknadsinsatser i form av vägledning, praktikplatser och arbetsträning.

Utbildning

Om du vill gå en yrkesutbildning på gymnasial nivå eller läsa enstaka ämnen för att kunna söka till högskola eller yrkeshögskola ska du vända dig till Vuxenutbildningscentrum. Där kan du läsa enstaka ämnen på grundläggande och gymnasial nivå men även yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Du som saknar betyg för gymnasiet kan läsa till en gymnasieexamen. Du kan också komplettera med ämne för att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Utbildningarna är till för dig som är bosatt i Västerås kommun. Du är behörig att läsa en kommunal vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Om du har studiebevis eller gymnasieexamen från ungdomsgymnasiet är du behörig även om du är under 20 år.

Vill du läsa mer om vuxenutbildning? Mer information hittar du här:

Länk till Västerås stads sida Vuxenutbildning

Vägledning för ungdomar, Arenan

Arenan är till för dig som bor i Västerås, är mellan 16 och 20 år och inte går ett nationellt program på gymnasiet eller som är på väg att avbryta dina gymnasiestudier. Hos oss får du träffa någon ur personalen för att prata om vad som är meningsfullt för just dig, dina mål och hur du når dit. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete, praktik eller att förverkliga en dröm.

I Västerås erbjuder flera skolor introduktionsprogram. Arenan hjälper dig med vilket program som passar dig och vilken skola som erbjuder programmet. Du kan träffa oss i våra lokaler eller på den skola du befinner dig.

Vill du läsa mer om Arenan? Mer information hittar du här:

Länk till Västerås stads sida om vägledning för ungdomar, Arenan

Arbetsmarknadsinsatser, praktik och arbetsträning

För dig som har varit arbetslös en längre tid finns möjlighet till vägledning, praktik och arbetsträning via enheterna Jobbcentrum, Utvecklingscentrum och Arbetsrehabiliteringen inom Utbildning och arbetsmarknad. För att ha möjlighet att ta del av dessa insatser börjar du med att ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Socialkontor ekonomi.

Länk till Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats

Länk till Västerås stads sida med kontaktuppgifter till Socialkontor ekonomi

Ekonomi och arbetslöshetsersättning

Du ska i första hand kontakta din a-kassa för att få information om arbetslöshetsersättning. Det förutsätter också att du är inskriven och aktiv hos Arbetsförmedlingen. Mer information om arbetslöshetsersättning hittar du på Arbetsförmedlingens webbplats.

Länk till Arbetsförmedlingens webbplats om arbetslöshetsersättninglänk till annan webbplats

Om du inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning kan du söka ekonomiskt bistånd (även kallat försörjningsstöd) från Västerås stad.

Länk till Västerås stads sida om ekonomiskt bistånd

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Ett lyft för Vasagatan

    Nu är det klart att underhållsarbetet längs Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. Det är cirka 150 meter mitt i city som får nya trottoarer, sidoområden samt ny asfalt på gatan. Området börjar från korsningen vid Vasagatan och Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen ...

  •  Bäckby Torggata invigdes

    Inför hundratalet intresserade åskådare invigde tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell, Bäckby Torggata på fredagen.  

Hjälpte informationen på denna sida dig?