Visa sökformulär

Verksamhetsförlagd utbildning

Du har som student inom vissa utbildningsområden möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i någon av Västerås stads verksamheter. Vanligast är inom förskola och skola och inom vård och omsorg. Här nedanför kan du läsa information om vad som gäller för VFU i Västerås stad samt kontaktuppgifter till ansvariga.

Inom vilka områden finns möjlighet till VFU?

I Västerås stad tar vi emot VFU-studenter från förskollärar- och lärarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet samt socionomprogrammet. Antal veckor och omfattning av VFU:n ser olika ut för de olika programmen. Mer information kan fås antingen genom att kontakta programsamordnare på den högskola eller det universitet du läser vid eller genom att kontakta någon av de ansvariga nedan.

Förskola och skola

Västerås stad har VFU-avtal med Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Som student söker du din VFU-plats via ditt lärosäte. Därefter kontaktar lärosätet en VFU-samordnare hos oss som ansvarar för placering av studenter.

Om du är student vid något annat lärosäte än dem Västerås stad har VFU-avtal med, kan du inte söka VFU-placering själv. Be VFU-koordinatorn på ditt lärosäte att kontakta barn- och utbildningsförvaltningens VFU-samordnare för att se om det finns möjlighet att få en VFU-placering hos oss.

Kontaktpersoner
Eva Stenberg, samordnare för förskola
E-postadress: eva2.stenberg@vasteras.se

Catharina Bergmark samordnare för grundskola F-6
E-postadress: catharina.bergmark@vasteras.se

Klas Bengtz, samordnare för grundskola 7-9 och gymnasieskola
E-postadress:klas.bengtz@vasteras.se

Två elever vid bord med böcker

Sjuksköterska och fysioterapeut

Porträttbild på sjuksköterska i blå rock.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad har ett samarbete och avtal med Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola gällande VFU.

VFU genomförs inom kommunal verksamhet; särskilt boende, korttidsverksamhet, hemsjukvård, rehabenheten och servicehus i Västerås. Som sjuksköterskestudent gör du din VFU på vård- och omsorgsförvaltningen under termin 2 och termin 6. Och som fysioterapeutstudent gör du den under termin 4 och 5.

vård- och omsorgsförvaltningen finns en VFU-samordnare som sköter kontakten med vården och som förmedlar VFU-platser till dig som student.

Vid eventuella frågor kring din VFU kan du ta kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen på vof@vasteras.se

Socionom

Individ- och familjeförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har VFU-avtal med Mälardalens högskola och tar emot 20 studenter varje år.

När du gör din VFU hos individ- och familjeförvaltningen får du förutom möjligheten att testa på rollen som socionom i praktiken även:

  • Egen handledare
  • En tvådagars utbildning i BBIC
  • Sex gemensamma temaseminarium
  • Göra studiebesök på blandat annat missbruk öppenvård, öppenvård boende och HVB-enhet
  • En VFU-samordnare som planerar inför VFU-perioden, samordnar gemensamma seminarium, utbildningar och studiebesök

Om du har frågor eller funderingar kring VFU som socionom på individ- och familjeförvaltningen kan du kontakta VFU-samordnare Filippa Elmin, filippa.elmin@vasteras.se

2 studenter studerar ihop i ett bibliotek.

Om du som socionomstudent vill göra din VFU inom vård- och omsorgsförvaltningen finns en VFU-samordnare som sköter kontakten med verksamheterna och som förmedlar VFU-platser till dig som student.

Vid eventuella frågor kring din VFU som socionomstudent kan du ta kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen på vof@vasteras.se