Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

I Västerås stad tar vi emot studenter från förskollärar-, lärar-, sjuksköterske/fysioterapeut- och socionomprogrammet som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Antal veckor och omfattning av VFU:n ser olika ut för de olika programmen. Mer information kan fås antingen genom att kontakta programsamordnare på den högskola eller det universitet du läser vid eller genom att kontakta någon av de ansvariga nedan.

Förskola och skola

Västerås stad har VFU-avtal med Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Som student söker du din VFU-plats via ditt lärosäte. Därefter kontaktar lärosätet vår VFU-samordnare som ansvarar för placering av studenter.

Om du är student vid något annat lärosäte än dem Västerås stad har VFU-avtal med, kan du inte söka VFU-placering själv. Be VFU-koordinatorn på ditt lärosäte att kontakta barn- och utbildningsförvaltningens VFU-samordnare för att se om det finns möjlighet att få en VFU-placering hos oss.

Kontaktpersoner:

Förskola: Eva Stenberg, eva2.stenberg@vasteras.se

Grundskola F-6: Catharina Bergmark, catharina.bergmark@vasteras.se

Grundskola 7-9 och gymnasieskola: Klas Bengtz, klas.bengtz@vasteras.se

Två elever vid bord med böcker. 

Sjuksköterska och fysioterapeut

Västerås stads verksamheter inom vård och omsorg har ett samarbete med Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola gällande VFU.

VFU genomförs inom kommunal verksamhet; särskilt boende, korttidsverksamhet, hemsjukvård, rehabenheten och servicehus i Västerås.

På Västerås stad finns en VFU-samordnare som sköter kontakten med vården och med samordnaren på MDU som sen förmedlar VFU-platser till dig som student.

Vid eventuella frågor kring din VFU kan du ta kontakt via: vof@vasteras.se

Porträttbild en kvinna som ler. 

Socionom

Västerås stad har VFU-avtal med Mälardalens högskola och tar emot 20 studenter varje år som studerar till Socionom.

När du gör din VFU hos oss får du förutom möjligheten att testa på rollen som socionom i praktiken även:

  • Egen handledare
  • En VFU-samordnare som planerar inför VFU-perioden, samordnar gemensamma seminarium, utbildningar och studiebesök

 

Studenter studerar ihop i ett bibliotek. 

Psykolog

Inom grundskolan i Västerås är skolpsykologerna organiserade i en central elevhälsa med gemensam chef men sitter lokalt placerade ute på skolor och bemannar ca 2-4 skolor var.

Inom gymnasieskolan finns en psykolog som är centralt anställd och arbetar mot de kommunala gymnasieskolorna.

Alla psykologer inom skolverksamheter är samordnade av en psykolog med psykologiskt ledningsansvar (PLA) och samarbetar nära varandra i psykologspecifika frågor.

VFU
Som psykologkandidat har du möjlighet att göra din praktik hos oss skolpsykologer i Västerås, antingen på grundskolan eller gymnasieskolan. Du får en utsedd handledare men också möjlighet att följa med och se hur flera olika psykologer arbetar och hur olika verksamheter inom skolan fungerar.

PTP
Det finns ibland möjlighet att göra sin PTP inom Västerås stad. Man arbetar då som skolpsykolog men under tydlig handledning och med ett mindre uppdrag än en legitimerad psykolog. Vi samarbetar med andra verksamheter för att säkerställa att alla delar som behöver vara med under ett PTP-år finns med.

Kontakt
Är du psykologstudent och intresserad av att göra din praktik eller PTP hos oss i Västerås? Kontakta samordnande skolpsykolog Rebecca Jungermann på rebecca.jungermann@vasteras.se eller 021-390930. Det finns ett upparbetat samarbete med Örebro universitet så studerar du där kan du också ta kontakt med praktiksamordnare på universitetet.

Leende kvinna står lutad mot en vägg. 

Skolsköterska

Västerås stads skolverksamheter har ett samarbete och avtal med Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola gällande VFU, men i mån av plats tar vi även emot studenter från andra högskolor och universitet

I Västerås stad har vi 44 grundskolor och 7 gymnasieskolor och som skolsköterska arbetar man på en eller två av våra skolor.

Som skolsköterska i Västerås stad är du anställd på skola och har rektor som personalansvarig chef.

Centralt inom Västerås stad finns en Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats som ansvarar för det arbete som skolsköterskor och skolläkare gör som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns även en samordnade skolsköterska som samordnar skolsköterskegruppen och samarbetar med skolsköterskor i skolsköterskespecifika frågor.

VFU
Som student inom specialistutbildningen till vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård inom barnhälsovård och elevhälsa. alternativt distriktsköterskeutbildning eller skolsköterskeutbildning, har du möjlighet att göra din praktik hos oss skolsköterskor på grundskolan i Västerås stad. Du får en utsedd handledare men också möjlighet att kunna få vara med en skolsköterska på gymnasiet någon dag om du önskar.

Kontakt
Är du student och intresserad av att göra din praktik hos oss i Västerås stad? Kontakta samordnande skolsköterska Birgitta Rothman på mejladress birgitta.rothman@vasteras.se eller via tel 021–398154.

Närbild på ett barns och en vuxens händer. En bok ligger på bordet.