Frågor och svar om sommarjobb

På den här sidan hittar du svar på frågor om bland annat ansökan, lön och yrkesområden för feriepraktik.

Om ansökan

Västerås kan anställa 575 ungdomar 2024, men det är många fler som brukar söka. Det innebär att vi tyvärr inte kan garantera feriepraktik. Du som tidigare inte har haft feriepraktik genom kommunen är prioriterad. Ju mer flexibel du är med vilka veckor du kan arbeta och ju fler önskemål du anger desto större chans att du får jobb.

Där ska ditt personliga brev bifogas.

Du ska alltid få ett bekräftelsemejl till din e-post när du har registrerat din ansökan. Har du inte fått något bekräftelsemejl så är din ansökan inte giltig och vi kan inte erbjuda dig feriepraktik.

  1. Kolla din skräppost
  2. Kolla så du meddelat rätt e-postadress
  3. Kontakta oss via e-post på feriepraktik@vasteras.se

Nej, man kan inte byta arbetsplats eller period.

Ja, om du ska jobba inom barnomsorgen eller inom vården behöver du ett utdrag ur belastningsregistret. Skaffa ett utdrag redan under ansökningstiden. Det kan ta tid att få det och det måste visas upp innan du börjar.

Om arbetstider och lön

Nytt för 2024! Du behöver visa upp anställningsavtalet och en giltig legitimation första dagen när du börjar jobba.

Utbetalning av lön från Västerås stad sker via Swedbank. För att säkerställa att utbetalningarna kommer till rätt konto, oavsett bank, ska anmälan göras till Swedbank. Du anger Västerås stad som arbetsgivare. Har du redan en kontoanslutning i Swedbanks kontoregister sedan tidigare behöver du inte göra en ny anslutning.

För personer som är 16-17 år kan kontoanmälan göras via Swedbanks kontor, ta med målsman och giltig legitimation.

För personer över 18 år kan kontoanmälan göras via Swedbanks hemsida.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats.

Finns inte e-legitimation för identifikation, tar det ungefär en vecka innan uppgifterna finns i bankens register. Banken läser personnumret från lönefilen och utbetalar till anslutet bankkonto. Finns inget konto anslutet till personnumret skapas en utbetalningsavi, som skickas till den adress som är inlagd i lönesystemet. Därför är det viktigt att ringa till löneavdelningen på telefonnummer 021-39 39 39 och uppdatera till rätt adress. Swedbank kan lösa in avin till konto i valfri bank. Giltig ID-handling krävs. På utbetalningskortet kan anges vilket konto man i fortsättningen vill ha pengarna insatta på. Avin kan också inlösas i vissa affärer och andra banker enligt information på avin.

För att få lönebesked, anmäl dig på Swedbanks webbplats. Anmälan edokument på swedbank.se Länk till annan webbplats.

Grunden är 4,5 timmars arbetstid per dag. På enstaka arbetsplatser kan man arbeta åtta timmar.

Du har rätt till en halvtimmes lunchrast om du har arbetat 4,5 timmar. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Lunchrasten ligger utanför arbetstid och är obetald.

Lönen är 90 kronor per timme och 12 procent semesterersättning. Jobbar du enligt schema på helg eller kväll så får du ett tillägg.

Du kan maila eller ringa till löneavdelningen 021-39 39 39 knappval 1 därefter knappval 1 eller lonerteam1@vasteras.se.

Lönen betalas ut samma månad efter utfört arbete, 26 juli och 27 augusti, förutsatt att din närvaroblankett kommer in direkt efter avslutad feriepraktikperiod. Om du jobbar i juni får du lön i juli.

Arbetstiden ska rapporteras in på en enda rapport, även om arbetstiden sträcker sig över två månader. Närvaroblankett ska lämnas in till handledaren med påskrift av dig och din handledare som skickar in den till löneavdelningen, lonerteam1@vasteras.se.

Om du jobbar på schema och jobbar på midsommarafton räknas det som en helgdag och du kommer då att få tillägg på lönen. Övriga är lediga på midsommarafton.

Om du kommer att tjäna mindre än 22 208 kronor under 2023 behöver du inte betala någon skatt, förutsatt att du är bosatt i Sverige hela året. I ditt erbjudandebrev får du med en skatteintygsblankett som du fyller i och lämnar in till oss på Ingenjörs Bååths gata 47, Ingång T6, våning D. Hämta intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag på skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Om du kommer att tjäna 22 208 kronor eller mer, men inte jobbar hela året, kan du ansöka om jämkning via Skatteverket. Ansök om jämkning på skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Fyll i blanketten och lämna in den till Skatteverket. Svaret från Skatteverket ska lämnas in till oss på Ingenjörs Bååths gata 47, ingång T6, våning D. Lämnar du inget intyg till oss så dras 30 procent skatt från lönen.

Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad har du rätt till sjuklön endast om du påbörjat anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Dag då du varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte. Karensdag innebär att man inte får ersättning den första sjukdagen.

Yrkesområden för feriepraktik

När du söker feriepraktik ska du lämna önskemål om vilket område du helst vill arbeta inom. Tänk på att det inte finns några garantier för att du får jobba inom ditt önskade område.

Vård
Du jobbar på äldreboende, servicehem eller liknande. Exempel på arbetsuppgifter är att promenera med de boende, läsa för dem och spela spel tillsammans. Du hjälper också personalen med städ, disk och matservering.

Barnomsorg
Du jobbar på förskola, fritidshem, fritidsklubb eller liknande. Du deltar i arbetet med barnen och i andra uppgifter som städning och dukning. Utearbete förekommer.

Fastighetsskötsel och trädgård
Du jobbar med vaktmästeri, verkstadsarbete, städ, målning och/eller parkskötsel. Exempel på arbetsuppgifter är renovering på skolor och trädgårdsarbete med bland annat ogräsrensning.

Kök
Du arbetar i kök på äldreboende.

Turism och kultur
Platser du kan arbeta på är café, bibliotek, museum, badplats och liknande.

Gatuartist
Du jobbar med att utföra utomhusturné på äldreboenden och utomhus pop-up-spelningar i city och i stadsdelar. Spela, sjunga och dansa - framföra ett inövat program som arbetas fram tillsammans med handledare och gruppen.