Visa sökformulär

Förskollärare

Möt Urban

I filmen möter du förskolläraren Urban som berättar om hur han genom sitt jobb kan göra skillnad och påverka hela samhället. Han berättar också om hur han varje dag får möjlighet att lära sig nya saker av barnen, och hur leken är utvecklingens drivkraft.

"Det bästa med mitt jobb är att

jag jobbar för framtiden. Barnen

är ju framtiden. Och det lilla

jag drar mitt strå till stacken

kan påverka hela samhället."

– Urban, förskollärare

Förskollärare i Västerås stad

Möjligheter och utmaningar i jobbet

Som förskollärare i Västerås stads skolverksamheter lägger du grunden till det livslånga lärandet. Fördelade på 74 förskolor, arbetar vi varje dag för en likvärdig förskola för alla barn oavsett förutsättningar. Här får du som förskollärare utmana, motivera och utveckla barnen utifrån det unika barnets förutsättningar och möjligheter. Det är förstås en utmaning där du ibland behöver stöd. Vi är en stor organisation och kan bland annat erbjuda stöd från specialpedagoger, socialpedagoger, pedagogistor, ateljéristor, logoped och IKT-utvecklare.

I Västerås stad har vi en gemensam pedagogisk inriktning för alla våra förskolor som vägleder oss i hur vi jobbar framåt. Den gemensamma pedagogiska inriktningen är ett led i vårt arbete mot en likvärdig förskola. Vi jobbar också aktivt för att du som förskollärare ska ingå i olika nätverk av förskollärare - både på din egen förskola och på andra ställen i staden.

Utveckling och karriär

Vi är en förskola i konstant rörelse med blicken framåt. Därför är det viktigt att du som förskollärare känner att du också får utvecklas. Här finns bra och utarbetade former för att du och dina kollegor ska kunna lära av varandra, och vi har flera olika möjligheter till intern kompetensutveckling. Ett exempel är att alla våra medarbetare får utbildning i ICDP – Vägledande samspel. Vi har även fyra kompetensutvecklingsdagar per år, varav minst ett tillfälle är gemensamt för alla medarbetare i förskolan.

I förskoleverksamheten jobbar vi mycket med olika nätverk, där du får möjlighet att fördjupa dig i områden som är extra viktiga och intressanta för dig. Vi har till exempel nätverk för digitalisering, matematik och teknik, skapande och kreativ undervisning, samt pedagogisk dokumentation och reflektion. För dig som vill utvecklas ytterligare finns möjlighet att bli handledare för VFU-studenter (studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning), mentor för nya förskollärare, barnpilot eller arbetslagsledare. Vi har också ett väl utvecklat traineeprogram för dig som är intresserad av att bli rektor.

För studenter

Vill du veta mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)? Läs mer på barn- och utbildningsförvaltningens sida för lärarstudenter:

Lärarstudenter, VFU

Under din studietid har du möjlighet att få ovärderliga erfarenheter och inblick i yrket genom att arbeta vid Vikarieförmedlingen.

Information om jobb hos Vikarieförmedlingen

Var kan jag jobba?

Som förskollärare i Västerås stad kan du arbeta på någon av de många kommunala förskolorna som finns i Västerås. Läs gärna mer om förskoleverksamheterna:

Barn- och utbildningsförvaltningen