Visa sökformulär

Ingenjör

Möt Avan

I filmen möter du Avan, som berättar om vad hennes jobb som byggnadsingenjör innebär, vilka utmaningar hon stöter på och hur byggbranschen har förändrats de senaste åren.

"Jag känner mig stolt över att

vara en del av byggprocessen och

vara delaktig i olika projekt

för just den staden jag själv

lever och bor i."

– Avan, byggnadsingenjör

Ingenjör i Västerås stad

Som ingenjör i Västerås stad är du en samhällsbyggare med stora möjligheter att påverka både nutid och framtid. Du jobbar för ett större sammanhang – en attraktiv stad som ska vara hållbar på lång sikt. Det du gör på jobbet varje dag har en direkt inverkan på invånarna i Västerås. Det du skapar för framtiden kommer flera generationer att ta del av.

Möjligheter och utmaningar i jobbet

Det finns många olika inriktningar inom ingenjörsyrket i vår organisation. Civilingenjör, lantmätare, driftingenjör, byggnadsingenjör, projektledare och miljö- och hälsoinspektör för att nämna några. Eftersom Västerås stad är verksam inom många områden är bredden och variationen på projekten stor. Det kan handla om allt från stadsövergripande projekt så som Mälarporten, Kopparlunden eller Öster Mälarstrand till projektering och byggande av gatuinfrastruktur och parker. Här får du vara med och se hur projektet växer fram från idé till genomfört projekt. Din arbetsplats ligger dessutom mitt i centrala Västerås – precis vid stationen med bra pendlingsmöjligheter. Tillsammans med andra samhällsbyggare på andra förvaltningar och enheter skapar ni en stad att trivas i.

Utveckling och karriär

Eftersom uppdragen är varierande finns möjlighet att utvecklas och växa med dem. Från mindre till större och mer komplexa uppdrag, beroende på din erfarenhet och ambitionsnivå.

Utifrån olika professioner och inriktningar finns mycket kunskap och erfarenhet att hämta i våra egna verksamheter. Många av ingenjörerna jobbar i team över förvaltning- och enhetsgränser vilket skapar breda nätverk. Det ger inte bara en möjlighet till stöttning utan också stor arbetsglädje. En annan självklarhet är att hämta kunskap och inspiration utifrån. Vi samarbetar med andra kommuner, ger möjlighet till utbildningar och gör studieresor. Tillsammans arbetar vi för vårt gemensamma mål – att bygga en hållbar stad och ett hållbart arbetsliv för dig som medarbetare. Vi vet att balans mellan privatliv och arbetsliv är viktigt för att trivas med jobbet.

Var kan jag jobba?

Många av stadens ingenjörer arbetar på stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Läs gärna mer om de olika förvaltningarna här:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen