Jobba i en ledande roll

Tatuerad kvinna står lutad mot en spegel med armarna i kors och ler mot kameran. 

"Det bästa med mitt jobb är att jag får vara med och skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna utveckla sig själv som person, men också kunna utveckla verksamheten.


– Zaidy Holesäter, Enhetschef

Möjligheter och utmaningar i jobbet

I Västerås stad får du arbeta i en organisation där du varje dag får bidra till samhällsutvecklingen och göra skillnad för en hel stad. Därför har du som chef stora möjligheter men också utmaningar att ta dig an varje morgon när du går till jobbet.

Fokus ligger på samarbete, att skapa effektiva processer med goda resultat och transparens mot både medarbetare och invånare. Det är förstås en utmaning som kräver mod och vilja av dig som ledare. Men tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor finns kraft och många idéer och tankar att utveckla och förverkliga.

Du behöver inte vara bäst på allt

Du behöver inte vara specialist inom alla områden. Som chef på Västerås stad får du mycket stöd kring bland annat ekonomi, juridik, HR, upphandling och kommunikation. Det är en förmån som gör att du frigör tid och har större möjlighet att arbeta med ledarskapet och skapa goda förutsättningar för dina medarbetare.

Inte chef idag men nyfiken

Är du anställd på Västerås stad har du varje år möjlighet att söka Aspirantprogrammet. Det är vårt interna förberedande ledarskapsutbildning för dig som inte är chef idag men som är nyfiken och redo att testa.

Utveckling och karriär

Västerås stad är Västmanlands största arbetsgivare. Organisationens bredd och storlek skapar goda möjligheter för dig att utvecklas. Det ger också ett brett kontaktnät och många olika karriärvägar. Som chef finns flera möjligheter att utveckla din ledarkompetens.

  • Chefsintroduktion – som ny chef i staden finns flera utbildningar som du får ta del av under din första tid. Vissa delar är stadsövergripande och vissa delar ingår i din introduktion på din förvaltning. Du får bla kunskaper i OSA, att arbeta i en kommun, juridik osv.
  • Introduktion i ”Ledarskap genom Alltid bästa möjliga möte” – riktar sig till dig som är ny som chef i Västerås stad och som har ett arbetsmiljö-, ekonomiskt och verksamhetsansvar. Syftet med utbildningen är att ge kunskap, verktyg och inspiration hur du kan använda värderingarna i ditt ledarskap och chefskap.
  • Ledarskapsprogrammet – ett stadsövergripande chefsprogram där syftet är att ge förutsättningar och kompetensutveckling för att stärka dig i ditt uppdrag. Programmet bygger på olika moduler med olika teman och pågår under ca ett år.
  • Högre chefsprogrammet – pågår vartannat år i samarbete med Eskilstuna kommun, region Sörmland och region Västmanland. Det övergripande målet med programmet är att säkra chefsförsörjningen på högre nivå, exempelvis direktörs-, förvaltnings-, eller verksamhetsnivå. Efter att ha genomfört programmet ska deltagare kunna kliva in i en högre chefsroll alternativt annan roll på en högre nivå.

Chefsmöten och nätverksträffar

  • Chefsarenan – där stadsdirektören bjuder in till tillfällen över förvaltningsgränser. Du får kunskapspåfyllning och tillsammans stärker ledarskapet i Västerås stad.
  • Temafrukostar – för att främja det kollegiala lärandet och möjliggöra nätverkande mellan ledare inom organisationen så har vi återkommande temafrukostar i Stadshusets restaurang. Det är olika teman varje gång där du som chef får möjlighet att lyssna in och inspireras av andra ledare i staden.

Chefstöd

  • Mentorprogrammet – när du jobbat ett år som chef i Västerås stad och har en tillsvidareanställning har du möjlighet att få en mentor inom organisationen. Du utvecklar ditt ledarskap där målet är att efter avslutat program uppleva ett ökat engagemang och känna sig stärkt i sitt ledarskap genom erfarenhetsutbyte, nätverkande och kunskapsdelning. Programmet syftar till att utveckla stadens ledare och öka det kollegiala lärandet mellan förvaltningar.