Jobba inom Socialtjänsten

Vill du jobba med att skapa trygghet för västeråsarna? Då har du hämnat rätt! Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och komma i kontakt med oss.

En del av Individ- och familjeförvaltningen

I Västerås arbetar vi med värdegrunden ”alltid bästa möjliga möte”. För oss på Individ och familjeförvaltningen handlar det bland annat om att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra modiga och engagerade medarbetare. Det gör vi genom hög samlad kompetens och god samverkan. Tillsammans har vi individen i fokus och prioriterar barnets bästa. För att vi ska lyckas med vårt uppdrag behöver vi de bästa kollegorna!

På socialtjänsten i Västerås jobbar ca 650 medarbetare som socialsekreterare, handläggare, familjebehandlare och boendestödjare. Som en del i vår målsättning flyttade flera av verksamheterna in i vårt gemensamma hus Socialtjänstens hus. Det ligger centralt och nära centralstationen. Dessutom finns vår Öppenvård i huset bredvid vilket främjar god samverkan för oss alla. Arbetssättet i socialtjänstens hus är aktivitetsbaserat och främjar gott samarbete, kreativitet och spontana möten

Varför ska du välja att jobba hos oss?

Vi tror på dig och vill ge dig de allra bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag och växa både som person, och i din yrkesroll. Vi värderar din självständighet högt och investerar i dig för att du ska få rätt verktyg i ditt uppdrag, och känna att du utvecklas. Hos oss har du många kompetenta kollegor och ett nära stöd från ditt team, teamledare och chef. Socialtjänstens uppdrag är tufft och därför är det en självklarhet för oss att alla medarbetare är en del av ett team med närvarande teamledare och stöd i vardagen. Vi har kontinuerlig handledning på både grupp- och individnivå.

Hos oss får du kompetensutveckling genom en individuell kompetensutvecklingsplan. Kvalitet är viktigt för oss. Vårt utbildningspaket innehåller olika kurser och utbildningar i evidensbaserade metoder som du väljer mellan utifrån din personliga utveckling och för att rusta dig inom ramen för ditt uppdrag. Som ny medarbetare hos oss går du introduktion tillsammans med dina kollegor från hela socialtjänsten. Helhetsperspektivet är viktigt för oss. För vad är kompetens om vi inte delar med oss av den till varandra?

Socialtjänstens hus - En socialtjänst

Vi är en trygg och schysst arbetsgivare med hög samlad kompetens. Alla våra verksamheter som jobbar med myndighetsutövning sitter samlade i Socialtjänstens hus och samarbetar tätt i och mellan ärenden. För den som är i behov av vårt stöd blir det en hög kontinuitet och ofta en handläggare från början till slut. Genom samverkansprocessen delar vi kompetens och erfarenhet mellan enheter och funktioner. Här kan myndighet och öppenvård möta varandra under ett och samma tak.

Vad vill du jobba med?

Barn och ungdomar

Att jobba som socialsekreterare mot barn och ungdomar är ett uppdrag som gör stor nytta. Hos oss kan du jobba som handläggare med att utreda och genomföra insatser för barn och familjer som är i behov av stöd. Arbetet är självständigt och du bestämmer själv över dina ärenden och planerar din tid. Du kan också jobba ute i fält med förebyggande och uppsökande insatser där barn och ungdomar finns.

Arbetsuppgifterna är många gånger tuffa och vi tvingas hantera svåra situationer. Därför är det extra viktigt att vi har varandra och även tillåts ha roligt på jobbet. En stor del av arbetet handlar om att skapa förtroende och bygga bra relationer. Evidensbaserade metoder som vi använder i vårt arbete är bland annat BBIC, Signs of Safety och lösningsfokuserat arbetssätt.

Vill du veta mer?

Vi har ett kontinuerligt behov av att bli fler som jobbar med barn och ungdomar. Har du frågor eller vill veta mer om hur det är att jobba hos oss? Kontakta mig för mer information.

Enhetschef, Katja Nordberg

katja.nordberg@vasteras.se
021-39 36 18

Porträttbild på Elin. 

Vuxna i behov av stöd

Som socialsekreterare på område vuxna jobbar du med att ge stöd och bistånd till personer över 18 år. Det kan till exempel handla om utredning, stöd och insatser till personer med missbruks- eller beroendeproblematik och hemlöshet eller att utreda våld i nära relation.

Vi har flera boenden där vi erbjuder plats till den som fått beslut om placering. Här kan du jobba som exempelvis boendestödjare, behandlingsassistent, sjuksköterska eller undersköterska.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om hur det är att jobba hos oss? Kontakta mig för mer information.

Enhetschef, Linda Boija

linda.boija@vasteras.se
021-39 25 95

Porträttbild på Linda. 

Öppenvård

På öppenvården jobbar vi med att utföra olika stödinsatser till individer och familjer. Som familjebehandlare jobbar du nära våra familjer och följer dem ibland över lång tid. Vi utgår från flera olika evidensbaserade behandlingsmetoder i vårt arbete, och det är vi stolta över. En styrka på socialtjänsten i Västerås stad är att vi har förmånen att ha öppenvårdsverksamhet och myndighet i husen bredvid varandra. Det skapar goda möjligheter till kvalitet och samarbete mellan individen, behandlaren och handläggaren.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om hur det är att jobba hos oss? Kontakta mig för mer information.

Enhetschef, Göran Holmstén

goran.holmsten@vasteras.se
021-39 36 60

Porträttbild på Göran. 

Integration

På Integrationsenheten arbetar vi med nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i Sverige. Vi vägleder dem in i det svenska samhället. Vägledning kan vara praktiskt så som att läsa och förklara post, fylla i myndighetsblanketter, göra hushållsbudget, få hjälp med att betala räkningar via internet, eller tips vid bostadssökande och registrering hos olika hyresvärdar i Västerås.

Varje vägledare får sina ärenden fördelade av sin teamledare. Vi kallar denna del ”Det planerade mottagandet”. I denna process samverkar vägledarna väldigt mycket med boendestödsassistenterna för att säkerställa en bra mottagning.

Den andra delen för vägledarna kallar vi för den spontana ”drop-in” verksamheten. Det handlar om Ebos, de nyanlända som bosatt sig själva i Västerås. Precis som ovan får de vägledning i form av råd och stöd. Vi är behjälpliga de fyra första åren. Det övergripande målet är att underlätta och skapa förutsättningar för en snabb integration för alla nyanlända. Varje person har olika förutsättningar och kan behöva mer eller mindre stöd.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om hur det är att jobba hos oss? Kontakta mig för mer information.

Enhetschef, Gebro Akpinar

gebro.akpinar@vasteras.se
021-39 81 15

Porträttbild på Gebro.