Visa sökformulär

Lärare

Möt Anders

I filmen möter du läraren Anders där han berättar om vad han tycker är det bästa med att jobba som lärare. Han berättar också om hur han kan göra skillnad för barn och ungdomar i sitt jobb, och vad det kan innebära i vardagen att vara lärare i Västerås stad.

"Att arbeta som lärare i Västerås stad
innebär att man har många kollegor

över hela staden. Det i sin tur leder till

att man snabbt och smidigt kan få

tips, råd och utvecklingsmöjligheter."

– Anders, lärare

Lärare i Västerås stad

Möjligheter och utmaningar i jobbet

Som lärare i Västerås stads skolverksamheter är du en viktig del i barn och ungas vardag. I ditt arbete finns möjlighet att varje dag ta tillvara på nyfikenhet och idéer som kommer från eleverna, och förbereda dem inför framtiden. Det är förstås en utmaning som kräver en gemensam insats där du som lärare kan hämta stöd i din roll. Förutom dina lärarkollegor finns också stödfunktioner så som kuratorer, skolsköterskor och speciallärare. På det viset finns större utrymme att se varje elevs unika förutsättningar och behov.

Utveckling och karriär

Här i Västerås stad finns en stor medvetenhet på skolorna om kraften i det kollegiala lärandet. Därför finns det flera nätverk för dig som lärare att ta del av. Både för att utveckla dig själv i din yrkesroll och för att dela erfarenheter och kunskap i mer ämnesspecifika nätverk. Ett par gånger per termin träffas till exempel ämneslärare för matematik som leds av stadens matematikutvecklare. Det finns också ett upparbetat nätverk med digitaliseringslärare och utvecklare för att leda digitaliseringen på skolorna. Digitaliseringslärarna träffas ett par gånger per termin och delar sen med sig av kunskapen till sina kollegor. I Västerås stad finns också ca 100 förstelärare från låg-, mellan-, och högstadiet som träffas regelbundet för att utveckla och driva lärandet framåt. För dig som har intresse av att bli rektor eller förskolechef finns ett väl utvecklat traineeprogram.

För studenter

Vill du veta mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)? Läs mer på barn- och utbildningsförvaltningens sida för lärarstudenter.

Lärarstudenter, VFU

Under din studietid har du möjlighet att få ovärderliga erfarenheter och inblick i yrket genom att arbeta vid Vikarieförmedlingen.

Information om jobb hos Vikarieförmedlingen

Var kan jag jobba?

Som lärare i Västerås stad kan du arbeta på någon av de många kommunala grund- och gymnasieskolor som finns i Västerås eller inom vuxenutbildningen. Läs gärna mer om skolverksamheterna:

Barn- och utbildningsförvaltningen