Visa sökformulär

Sjuksköterska

Möt Pernilla

I filmen möter du Pernilla som är sjuksköterska inom hemsjukvården. Hon berättar om vilka utmaningar och möjligheter hon möter i sin vardag, och varför hon uppskattar att jobba i Västerås stad.

"Som sjuksköterska i Västerås stad

kan jag göra skillnad i människors liv

och jag kan lära känna

mina patienter på djupet"


– Pernilla, sjuksköterska


Sjuksköterska i Västerås stad

Som sjuksköterska kan du arbeta inom äldreomsorg, hemsjukvård eller psykiatri inom vård och omsorgsförvaltningen, men det finns också skolsköterskor som jobbar på barn- och utbildningsförvaltningen. Du kan också arbeta i andra mer strategiska roller där sjuksköterskorna har en viktig funktion.

Möjligheter och utmaningar i jobbet

Att arbeta som sjuksköterska hos oss innebär att du kommer ses som en ledare med pedagogiskt ansvar där du är med och stöttar undersköterskor och vårdbiträden i frågor som handlar om hälso- och sjukvård. Du får ett brett nätverk av kollegor, kunder och patienter och tar många beslut på egen hand. Det är förstås ett stort ansvar men ger också möjlighet till självständigt arbete och frihet i planeringen.

Du som sjuksköterska i Västerås stad behandlar ofta dina kunder under en längre tid. Det ger dig möjligheten att följa och lära känna dina kunder och patienter väl. Långsiktiga relationer är något som skapar trygghet både för dig som sjuksköterska, för den som behandlas och för anhöriga.

”Belöningen i arbetet är alla de människor man möter i vardagen, det goda mötet med boende, anhöriga, kollegor och alla andra som vistas i lokalerna. Samtalen där man kan prata om det som är friskt och positivt. Man bygger en relation över tid, man blir en betydelsefull person för en människa i slutskedet av livet.” - Medarbetare

Utveckling och karriär

Yrkesgruppen sjuksköterskor är stor och därför finns det möjlighet att driva utvecklingsarbete och utbyta erfarenheter med varandra inom sitt verksamhetsområde.  Att vi är en så stor organisation betyder också att om du vill söka dig till andra verksamhetsområden, till exempel projekt- och utvecklingstjänster finns det olika karriärvägar att välja. Inom Vård och Omsorg erbjuder vi också ett mentorprogram där sjuksköterskor med lång erfarenhet jobbar nära och stöttar kollegor som inte jobbat lika länge. 

Var kan jag jobba?

Många sjuksköterskor i Västerås stad arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen, men det finns också sjuksköterskor på barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om de olika förvaltningarna:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hjälpte informationen på denna sida dig?