Visa sökformulär

Socionom

Möt Steven

I filmen möter du socialsekreteraren Steven där han berättar om hur dagarna kan se ut för honom och vad det egentligen innebär att vara socialsekreterare i Västerås stad.

”Jag har alltid mitt team

runt omkring mig som stöttar mig

när jag känner att jag inte riktigt vet

vad som är nästa steg, på samma sätt

som jag alltid finns där för dem.”


– Steven, socionom

Socionom i Västerås stad

En socionom i Västerås stad arbetar ofta med det som kallas myndighetsutövning, antingen som socialsekreterare eller som biståndshandläggare. Socionomer finns också inom öppenvården där de arbetar med exempelvis familjebehandling. Som socialsekreterare kan du välja att rikta in dig på barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd eller missbruk. Våra biståndshandläggare arbetar med personer med någon form av funktionsnedsättning och med äldre.

Möjligheter och utmaningar i jobbet

Som socionom handlar din vardag om att arbeta nära människor. Att se en människas unika behov och möjligheter. Det är ett ansvarsfullt arbete där du själv ofta har möjlighet att planera dina dagar. Jobbet ser olika ut beroende på vilken enhet du jobbar, men gemensamt för alla som arbetar inom socialtjänsten är viljan att hjälpa till och stötta.

Att jobba med just myndighetsutövning ställer stora krav på dig som socialsekreterare eller biståndshandläggare. Besluten du tar påverkar människors liv. Det är förstås ett stort ansvar att bära, samtidigt som det är ett otroligt givande yrke. Här gör du verkligen skillnad för människor, varje dag.

”Även om jobbet är tufft ibland, så är det världens bästa jobb. Känslan att få vara med och se hur familjer utvecklas tillsammans går inte att beskriva med ord!” - Sandra Wasberg, socialsekreterare utredningsenheten barn och ungdom

Utveckling och karriär

Inom staden finns stora möjligheter till kompetensutveckling både genom interna och externa utbildningar och kurser. Som socionom finns många utvecklingsmöjligheter då vi har flera yrkeskategorier där en socionomutbildning behövs. Det finns till exempel möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter i de olika förvaltningarna där yrkena finns. Har du jobbat många år inom staden finns det på vissa enheter chans att bli seniorhandläggare. Det innebär att du som har många års erfarenhet får hjälpa och stötta yngre kollegor i sina yrkesroller.

På Individ- och familjeförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen där många socionomer jobbar finns ambassadörsprogram. I programmet möts medarbetare från förvaltningarnas olika enheter i olika workshops och seminarier. Tillsammans arbetar medarbetarna för att lyfta och utveckla sina enheter och bildar ett nätverk för kunskapsutbyte.

Var kan jag jobba?

Som socionom kan du arbeta inom flera olika förvaltningar. Många socionomer arbetar som socialsekreterare eller biståndshandläggare på individ- och familjeförvaltningen, men det finns också socionomer som jobbar som kuratorer, familjestödjare eller familjerådgivare samt strateger. Många av kuratorerna arbetar på barn- och utbildningsförvaltningen. Läs mer om de olika förvaltningarna här:

Individ- och familjeförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakta oss

Fredrik Nordström

HR-konsult

Individ- och familjeförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 12 15

Hjälpte informationen på denna sida dig?