Visa sökformulär

I Västerås är det enkelt att vara företagare

I Västerås är vi måna om att våra företag ska ha rätt förutsättningar för att utvecklas och växa.

Om verksamheten

Vår långa erfarenhet av att utveckla näringslivet i Västerås gör att vi kan föreslå kontaktvägar till olika aktörer, som kan vara värdefulla för dig som företagare. Vi har också bra kännedom om olika nätverk och kluster som finns i Västerås. Västerås marknad & näringsliv hjälper och lotsar dig rätt, vare sig du har ett redan etablerat företag, vill utöka din verksamhet eller starta en helt ny verksamhet.

Tillsammans med dig, ditt företag och övriga näringslivet i Västerås, utvecklar vi stadens företagande. Vi vägleder dig, svarar på dina funderingar och vet inte vi, så vet vi vem som vet!

Visste du att unika saker har hänt och händer fortfarande i Västerås. Din verksamhet, ett arbete och boende här ger dig en utvecklande och stimulerande vardag och en rik fritid. Använd vår webbpresentation
www.naringslivvasteras.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer runt ett bort i ett mötesrum

Företagslots - Vi leder dig i rätt riktning

Behöver du samordning av olika myndighetskontakter och få klarhet i ditt ärende under ett och samma möte?

Företagslotsen hjälper dig som har frågor till flera förvaltningar gällande tillstånd som bygglov, serveringstillstånd, livsmedelstillsyn med mera.

Vi ser till att rätt personer finns på plats för att svara på dina funderingar.

Boka ett möte med Företagslotsen genom att fylla i ditt ärende i vårt e-formulär.länk till annan webbplats

Har du frågor och funderingar kring företagslotsen kan du ringa Västerås Stads kontaktcenter 021-39 00 00 eller maila oss på invest@vasteras.se.

Företagslotsen består av handläggare från:

  • Bygglov
  • Livsmedel
  • Markupplåtelse
  • Miljöskydd
  • Mälardalens Brandförbund
  • Mälarenergi
  • Serveringstillstånd
  • Västerås Marknad & Näringsliv (samordnare av Företagslotsen)

Västerås ska ha Sveriges bästa företagsklimat

Västerås stad jobbar för att stärka företagsklimatet
Västerås stad arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet i kommunen genom något som kallas ”Löpande insikt”, vilket är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning för företagare som haft ärenden i Västerås
stad. Mätningen sker nationellt där 184 kommuner mäts. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Västerås stad har skapat ett näringslivsprogram, som sträcker sig mellan 2017-2022. Där tillägnas ett av åtta fokusområden just företagsklimatet; ”Service och myndighetsutövande – Västerås erbjuder alltid bästa möjliga möte”. Näringslivsprogrammet är kommunens interna dokument där det står hur kommunen jobbar med näringslivsutveckling.

Så går mätningen till
Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Västerås stad. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sexmyndighetsområden som vi mäts på: bygglov, brandskydd, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Resultat för Västerås stad
I senaste mätningen för 2018 hamnade Västerås stad på NKI 75. Det är ett mycket bra resultat och en kraftig uppgång sedan förra års mätning då Västerås stad hamnade på NKI 71. Vi har med den siffran redan uppnått målet för år 2020. I den totala rankingen hamnar Västerås på plats 65 av 184, att jämföra med plats 87 för 2017 års ärenden. Noterbart är att Västerås stad ökat antal svarande med över 300 personer, från 501 till 813 svaranden.

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Maria Spennare som är NKI-ansvarig i Västerås stad, maria.spennare@vasteras.se / invest@vasteras.se

Energirådgivning till företag

Vi erbjuder företag i Västerås kostnadsfri energirådgivning inom både energi-, klimat och transportfrågor. Hör av dig till oss så kan vi komma överens om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan även besöka ditt företag men vi utför till exempel inte energikartläggningar eller energideklarationer. Kontakta oss via e-post på energiradgivning@vasteras.se . Det går också bra att ringa vår energi- och klimatrådgivare på telefon 021-39 25 75.

Västerås Marknad & Näringsliv

Vi är det kommunala bolaget Västerås Marknad och Näringsliv AB. Vårt uppdrag är att marknadsföra Västerås som en attraktiv stad och skapa bästa möjliga förutsättningar för etablering och utveckling av företag. Övriga affärsområden inom bolaget arbetar bland annat med turism, möten, evenemang, vårt platsvarumärke och kompetensutveckling.

Kontakta oss

Eva Lilja

Näringslivsdirektör, Västerås Stad och vd, Västerås Marknad & Näringsliv AB

Telefon: 021-39 01 11

Pia Norstedt

Utvecklingschef Invest, vice vd

Västerås marknad & näringsliv AB

021-39 01 14

Torbjörn Bengtsson

Etableringschef

Västerås marknad & näringsliv AB

021-39 01 45

Marit Sihm Kvenangen

Näringslivskoordinator

Västerås marknad & näringsliv AB

021-39 01 48

Sarawut Sathin

Näringslivsutvecklare

Västerås marknad & näringsliv

021-39 60 64

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?