Visa sökformulär

Avgifter för tillsyn

Tillsyn ska bekostas av företagen och därför ska du som omfattas av miljö- och konsumentnämndens tillsyn betala en avgift.

Om avgifter

Avgiften styrs av en timavgift som kommunfullmäktige beslutar om. Från 2017 är timavgiften 980 kronor för miljötillsyn och 1 220 kronor för livsmedelskontroll. Att timavgiften är olika beror på att det ingår olika saker i tillsynen. Avgifterna får vara högst så stora att de täcker kommunens kostnad för sitt arbete.

Avgifter för livsmedelskontroll

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 980 kronor. När du kommit igång gör vi ett besök där du får berätta vad du gör i din livsmedelsverksamhet och hur många kunder du har. Uppgifterna avgör hur ofta vi kommer att kontrollera din verksamhet och hur stor din årliga avgift blir. Om verksamheten har brister vid en kontroll får du betala extra för uppföljning av bristerna. Läs mer om avgifter och riskklassning för livsmedelskontroll i dokumentet längst ner på sidan.    

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

Du som har en verksamhet som omfattas av regelbunden tillsyn enligt miljöbalken ska betala en fast årsavgift. När du startar din verksamhet får du ett beslut om klassning av verksamheten och hur många timmar tillsyn som du ska betala för.
Exempel på verksamheter som ska betala fast årlig avgift är miljöfarlig verksamhet som industrier, fordonstvättar, verkstäder samt förskolor, skolor, gymnasier, solarier, fastighetsägare med mer än 100 lägenheter, vårdboenden med fler än 10 boenden, större idrottsanläggningar, tatuerare och andra skärande/stickande verksamheter. Läs mer om avgifter för tillsyn enligt miljöbalken i dokumentet längst ner på sidan.
Läs mer om miljöfarlig verksamhet här.

Avgifter för tillsyn enligt tobakslagen

Miljö- och konsumentnämnden tar ut en fast avgift när du anmäler försäljning av tobaksvaror och en årlig avgift för tillsynen. Längst ner på sidan hittar du Avgifter för tillsyn enligt tobakslagen.

Tillsyn med timavgift

Har du inte fått ett beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken får du betala per timme för tillsynen. Efter vårt tillsynsbesök får du ett beslut på hur mycket du ska betala. Det här gäller bland annat för dig som har en miljöfarlig verksamhet som klassas som U-verksamhet.

Handläggningsavgifter

När du ansöker om tillstånd att inrätta enskilt avlopp eller installera en värmepump får du betala en fast avgift. Avgifter för avloppshandläggning finns i dokumentet längst ner på sidan. Avgift för tillstånd av värmepump är 1 960 kronor. För handläggning av en köldmedierapport betalar du 1 470 kronor under förutsättning att rapporten är korrekt ifylld. Behöver vi komplettera uppgifter som saknas i rapporten får du betala för den extra arbetstiden.

Du kan påverka din avgift

Om du driver din verksamhet på ett sätt som kräver mindre tillsyn kan du påverka avgiften. Om du till exempel har en mycket god egenkontroll och kontinuerligt förbättrar din verksamhet kan du få lägre årsavgift. Det omvända gäller de verksamheter som har brister och/eller inte åtgärdar de brister som konstaterades vid senaste tillsynsbesöket.

Så här jobbar vi

Miljö- och konsumentnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  Myndighetens kostnader för tillsynen ska bekostas av den som driver en verksamhet. Avgifterna ger förutsättningar för att det finns tillräckligt med resurser för tillsynen men får inte ge något överskott. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om taxor inom miljö- och konsumentnämndens tillsyn. Från och med 2017 gäller nya taxor. 

Vad är tillsyn?

Tillsyn är ett brett begrepp. I avgiften ingår mer än den tid som inspektören besöker verksamheten, till exempel förarbete, restid, efterarbete, utformning av beslut, kontakt med verksamhetsutövare och andra myndigheter. Delar av arbetet, information och rådgivning, finansieras även med skattemedel.

Frågor?

Kontakta Kontaktcenter 021-39 00 00 eller förvaltningens myndighetsbrevlåda miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

 • Rekryteringsmässan - en chans till förändring

  Den 13 februari är det återigen dags för Rekryteringsmässan. För 16:e gången ordnas mässan som ger dig möjlighet att knyta kontakter, samla kunskap om den bransch du är intresserad av och kanske även hitta ett nytt jobb eller nya studievägar.

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

Hjälpte informationen på denna sida dig?