Visa sökformulär

Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Många gamla cisterner är i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter.

Om du ska installera en cistern ska du informera miljö- och konsumentnämnden skriftligen. Informationen ska lämnas minst fyra veckor innan installationen. Om du installerar en cistern utan att ha anmält det är miljö- och konsumentnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Meddelande om installation av cistern.Word

Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. I vissa fall krävs det även bygglov.

Mälardalens brand- och räddningsförbund.länk till annan webbplats

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart.

Anmälan om driftstörning, olycka eller tillbud.länk till annan webbplats

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. I samband med att du gör detta ska du meddela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Meddelande om skrotning av cistern och rörledningar.Word

Bild på två orangea cisterner i snön.

Informera om brandfarlig vätska 

Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter brandfarlig vätska samt markförlagda rörledningar, omfattas av informationskravet. Om du ska installera en cistern och är osäker på vad som gäller kan du alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Cisternen ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år. Kontrollrapporten ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och även hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Regler att följa

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor.
Naturvårdsverkets NSF 2017:5länk till annan webbplats om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor ersätter NFS 2003:24.
MSBFS 2018:3länk till annan webbplats föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor ersätter MSBFS 2014:5.
Båda föreskrifterna började gälla från den 1 juli 2018.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 50 liter brandfarlig vätska inom primär skyddszon eller hantering av mer än 250 liter inom sekundär skyddszon får inte ske utan tillstånd från miljö- och konsumentnämnden. Alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning. 

Miljösanktionsavgift

Miljö- och konsumentnämnden är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte anmäler att du installerar en cistern.  Miljösanktionsavgiften är på 1 000 kronor. 

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Svartån sänks en meter på prov

    Under tisdagen och onsdagen pågår arbete med att sänka vattenståndet vid Falkenbergska kvarnen med cirka en meter. Sänkningen är tillfällig och görs inför byggandet av en faunapassage.

  • Möjlighet till ö-trafik i sommar

    Det kan komma att bli båttrafik till de yttre öarna i Västeråsfjärden i sommar. Det står klart sedan tekniska nämnden fattat ett inriktningsbeslut om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska förbereda och genomföra upphandling av trafiken.

Debug

Tack för din återkoppling!