Lantbruk

Du som har lantbruk kan få hjälp av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen när det gäller frågor som rör din verksamhet, hantering av gödsel, kemikalier, avfall och döda djur.

Gödsel

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödsel som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Mer information om lagring av gödsel samt vilka lokala regler som gäller i Västerås finns i vår skrift.

Lagring av stallgödsel. Pdf, 5.4 MB.

Användning av kemikalier och bekämpningsmedel

Inom lantbruket används ett stort antal kemikalier både för maskinunderhåll och för kemisk bekämpning. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde eller om du vill använda bekämpningsmedel på ytor med genomsläppliga material, till exempel på en gårdsplan eller runt djurstallar, kan du behöva söka tillstånd.


Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste du informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen direkt.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se