Förvärvstillstånd är ett myndighetsmedgivande som lämnas av Länsstyrelsen för att få behålla ett förvärv av jordbruksfastighet enligt jordförvärvslagen.

Sök tillstånd

Du måste söka förvärvstillstånd inom tre månader från det att förvärvet gjordes. Görs inte ansökan om förvärvstillstånd eller om förvärvstillstånd vägras, är förvärvet ogiltigt.

För enskilda personer krävs inte tillstånd utanför glesbygd. Inom glesbygd behövs tillstånd om det inte är släktförvärv eller om du varit bosatt i glesbygdsområde i den kommun där egendomen ligger i minst ett år.

För juridiska personer krävs alltid förvärvstillstånd i glesbygd.

På bilden syns ett äppelträd fullt med äpplen och en röd byggnad i bakgrunden.

Utanför glesbygd krävs tillstånd om en juridisk person köper av en enskild person.

Förvärv av lantbruksfastigheter, Länsstyrelsenlänk till annan webbplats