Från engångs till flergångs

Sedan den 1 januari 2024 ska du som serverar mat och dryck erbjuda kunden
möjligheten att få maten i en återanvändbar matlåda eller drycken i en återanvändbar mugg. Med återanvändbar menas att den är gjord för att kunna användas flera gånger. De ska också ingå i ett rotationssystem. Det här införs både för att minska resursförbrukningen och för att minska nedskräpningen. Muggarna och matlådorna ska vara sådana som har minst negavit påverkan på miljö och människors hälsa.

Vilka omfattas av kraven?

Kraven gäller den som erbjuder fler än 150 engångsförpackningar per dag i genomsnitt.

Kravet på att erbjuda flergångsalternativ gäller för alla typer av engångsmatlådor och engångsmuggar oavsett material. Det enda undantaget är produkter gjorda i papper eller kartong som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs.

Krav för dig som säljer snabbmat

 • Kraven gäller dig som säljer snabbmat i enångsmatlåda eller dryck i engångsmugg
 • Om din verksamhet är påverkad av den nya kraven behöver du se över ditt utbud av engångsförpackningar och se till att du kan erbjuda flergångsförpackningar.
 • De återanvändbara muggar och matlådor som ska erbjudas ska vara sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
 • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
 • På försäljningsstället ska konsumenter informeras om:
  - den miljöpåverkan som användningen av engångsförpackningar har och
  - vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av engångsförpackningar.

Till dig som konsument

Det är inte hållbart att använda material en gång och sedan slänga det. Engångsartiklar är ett slöseri med resurser och orsakar problem med avfall, vilket skadar vår miljö. Dessutom hamnar engångsförpackningar ofta i naturen och skadar många djur och fåglar eftersom plast är svårt att bryta ner.

Att använda engångsartiklar innebär också att vi förbrukar resurser. Även om vissa engångsprodukter kan återvinnas, förlorar vi ändå energi och materialvärde. Det bästa är att använda produkterna flera gånger för att spara både resurser från jorden och energi. Genom att minska användningen av engångsartiklar och istället välja återanvändbara matlådor och muggar kan du som konsument bidra till att skapa en mer hållbar miljö.

Som konsument kan du känna dig trygg med att använda återanvändbara muggar och matlådor. Livsmedelsverket har tagit fram riktlinjer för livsmedelsföretag om livsmedelshygien, specifikt kopplat till användningen av återanvändbara muggar och matlådor. Det är viktigt för livsmedelsföretagen att följa relevanta lagkrav inom livsmedelslagstiftningen och lagstiftningen för kontaktmaterial.

Mer information hos Livsmedelsverket

I Sverige är målet att minska användningen av engångsprodukter med 50 procent till år 2026 jämfört med år 2022. Genom att välja flergångsalternativ kan du vara en del i att Sverige når sitt mål.

Använd vår affisch för att informera kunder

Västerås stad har tagit fram en affisch som du gärna får skriva ut och använda. Du kan enkelt skriva ut den och sätta upp den vid kassan. Affischen informerar kunderna om att de har rätt att få sin mat eller dryck i en flergångsförpackning.

På affischen finns en Qr-koden och en länk, vasteras.se/flergångs, som går till denna webbsida. Affischen finns i formaten A3, A4 och A5.

Affisch i A3 för utskrift Pdf, 3.7 MB.

Affisch i A4 för utskrift Pdf, 2.1 MB.

Affisch i A5 för utskrift Pdf, 2.2 MB.

Affisch som informerar kunder om rätten att be om en flergångsförpackning.

Frågor och svar

Engångsmatlådor

 • Engångsmatlådor är formgjutna eller mestadels oförändrade i formen efter att innehåller läggs till eller tas bort. Till exempel kan matlådan användas för snabbmat som måltider med kall eller varm mat, smörgåsar, wraps och sallader.
 • Behållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker och efterrätter omfattas.
 • Små lådor för såser, nötter etc räknas som en mindre engångsmatlåda och omfattas också av kravet.

Engångsmuggar

 • Engångsmuggar definieras som glas, koppar eller muggar som är avsedd för dryck (kall eller varm) som vanligtvis dricks direkt ur muggen. En mugg kan vara med eller utan lock.

Snabbmat enligt förordningen innebär mat som:

 • Är avsedd att ätas direkt på försäljningsstället eller tas med för att kort efter försäljningen ätas på annan plats,
 • Är avsedd att ätas ur förpackningen, och
 • Är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, uppvärmning eller annan beredning som utförs av konsumenten. Detta innebär att försäljning av matlådor där maten ska värmas eller beredas ytterligare av konsument innan den konsumeras, inte omfattas av kravet.

Kraven gäller för den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda.

Kraven gäller den som erbjuder fler än 150 engångsförpackningar per dag i genomsnitt.

Kravet på att erbjuda flergångsalternativ gäller för alla typer av engångsmatlådor och engångsmuggar oavsett material. Det enda undantaget är produkter gjorda i papper eller kartong som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs.

Kraven omfattar inte:

 • den som serverar i en engångsmugg eller en engångsmatlåda som helt består av papper eller kartong och som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. Detta gäller även eventuellt lock till förpackningen.
 • den som serverar i färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag i genomsnitt. Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Om du inte omfattas av kraven behöver du skapa rutiner som säkerställer att du inte säljer fler än 150 engångsförpackningar per dag i genomsnitt.

Kravet på att erbjuda flergångsalternativ gäller för alla typer av engångsmatlådor och engångsmuggar oavsett material.

Det enda undantaget är produkter gjorda i papper som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs. För att omfattas av det undantaget så får engångsmuggen eller engångsmatlådan av papper och kartong inte innehålla plast. Innehåller den till exempel en plastbeläggning eller ytskikt av plast är det en engångsplastprodukt eftersom den delvis innehåller plast.

Antalet som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår, och det spelar ingen roll om kunden äter på plats eller tar med sig maten/drycken. Även små förpackningar för exempelvis pizzasallad eller sås ska räknas in i det totala antalet.

En mugg eller en matlåda är i det här fallet en förpackning. Med återanvändbar förpackning avses en förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.

Ja. Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara lättillgänglig för konsumenten. Om du vill, så kan du använda vårt förslag på informationsblad.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se