Visa sökformulär

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om serveringstillstånd. Klicka på den fråga du vill ha svar på.

När behöver jag serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om dessa tre punkter är uppfyllda:

 • serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Tillställningen ska vara av privat karaktär, där kommersiella intressen saknas, till exempel en privat bröllops- eller födelsedagsfest. Detta gäller dock endast om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är registrerad som livsmedelslokal (personalmatsalar och liknande är undantaget).

Finns det olika typer av serveringstillstånd?

Ja, det gör det. Så här fungerar det:

 • Tillstånd för restaurang
  Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Tillståndet gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
 • Tillstånd för catering eller festvåning
  Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger.
 • Tillfälligt serveringstillstånd
  Ett tillfälligt tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.
 • Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

Vad kostar det?

I Västerås stad används inte skattemedel för att finansiera verksamheten kring serveringstillstånd. Istället tas avgifter ut dels från de som söker tillstånd (ansökningsavgifter) och dels från de som redan har tillstånd (tillsynsavgifter). Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. När du har lämnat din ansökan fakturerar kommunen ansökningsavgiften.

Länk till avgifter för serveringstillståndPDF

Hur lång tid tar det?

Olika ärenden tar olika lång tid att utreda. Om du söker ett tillstånd till din restaurang kan du i normalfallet få ett beslut inom två månader efter att du lämnat in alla handlingar. Om en förening ska ha en fest för sina medlemmar (slutet sällskap) kan man i normalfallet få ett beslut inom två veckor.

Länk till riktlinje för serveringstillståndPDF

Varför måste man ha serveringstillstånd?

Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd. Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad. Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.

Hur gör man för att ansöka?

Själva ansökan görs via en e-tjänst. För snabbare handläggning gör du klokt i att samla ihop de bilagor du behöver bifoga innan du påbörjar ansökan.

Länk till checklistaPDF

www.vasteras.se/serveringstillståndlänk till annan webbplats hittar du länk till e-tjänsten samt en beskrivning av hur processen från ansökan till beslut ser ut.

Kontakta oss

Serveringstillstånd

Du når handläggarna på Serveringstillstånd via Västerås stads kontaktcenter

Besöksadress: Carl Hennings gata 8. Besök efter tidsbokning.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 9

Hjälpte informationen på denna sida dig?