Logotyp
Visa sökformulär

Tobak

Säljer du tobaksvaror? Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. Då ska du följa de regler som gäller i tobakslagen.

På bilden ser du cigaretter utan filter fotade uppifrån.

Anmäl försäljning av tobaksvaror

Innan du får börja sälja tobak ska du göra en anmälan till miljö- och konsumentnämnden. Du hittar blanketter längre ner på sidan. Avgift för att anmäla försäljning av tobak är
1 960 kronor.

Du som har gjort en anmälan betalar sedan en avgift varje år på 980 kronor för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn. Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med året efter anmälan.

Du måste anmäla all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, på torghandel, eller på internet. Har du personal som arbetar åt dig med försäljningen måste du tala om för dem vilka regler som gäller för tobaksförsäljning.  När du lämnar anmälan om tobaksförsäljning ska du också lämna in en beskrivning av hur du ska göra egenkontroll och arbetssätt för att du ska kunna följa reglerna i tobakslagen.

Regler om tobaksförsäljning

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre.

Om du skulle sälja tobak utan tillstånd kan du dömas för olovlig tobaksförsäljning. Du kan få böter om du säljer tobak till någon som är under 18 år. Och om brottet bedöms som särskilt svårt av domstolen kan du till och med få fängelse upp till sex månader. 

I tobakslagen finns flera regler kring försäljningen. På varje försäljningsställe ska det bland annat finns en tydlig och klart synlig skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år. Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha varningstext. För cigaretter gäller även att förpackningen ska ha en innehållsdeklaration. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckevis eller i förpackningar som är färre än 19 cigaretter.

Ändringar i tobakslagen

Den 20 maj 2016 kom ändringar i tobakslagen. Du som säljer tobaksvaror och örtprodukter för rökning behöver känna till de nya reglerna. Information om ändringarna hittar du under Relaterade dokument längst ner på sidan.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Rekryteringsmässan - en chans till förändring

    Den 13 februari är det återigen dags för Rekryteringsmässan. För 16:e gången ordnas mässan som ger dig möjlighet att knyta kontakter, samla kunskap om den bransch du är intresserad av och kanske även hitta ett nytt jobb eller nya studievägar.

  • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

    Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

  • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

    Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Hjälpte informationen på denna sida dig?