Visa sökformulär

Tobak

Säljer du tobaksvaror? Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak. Då måste du ansöka om tillstånd för att sälja tobak.

På bilden ser du cigaretter utan filter fotade uppifrån.

Den 1 juli 2019 började en ny Tobakslag att gälla.
Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. 

Du måste ansöka om tillstånd för all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, på torghandel, eller på internet.

Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd.

Det säger den nya tobakslagen

 • Bara den som har tillstånd får sälja tobak.
 • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
 • Rökförbudet vidgas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
 • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas.
 • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Vad krävs för att erhålla tobakstillstånd:

Kommunen, Polismyndigheten och Skatteverket kommer granska både personlig och ekonomisk lämplighet. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande (PBI) i företaget kan till exempel vara en aktieägare eller en styrelseledamot. För erhålla tobakstillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Avgifter

Västerås stad tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn.

 • Tillståndsprövning stadigvarande tillstånd 8820 kronor
 • Tillståndsprövning tillfälliga tillstånd 6860 kronor
 • Ändringar i tillståndet som inte kräver besök på plats 6860 kronor
 • Tillsynsavgift/årlig avgift - 4900 kronor/år

Avgiften för tillståndsprövning ska betalas i förväg innan prövningen startar. Inbetald avgift återbetalas inte ifall tillståndet avslås.

Frågor och svar

Kan jag nekas tillstånd att sälja tobak?
Ja, handlare kan nekas tillstånd. Det är direkt kopplat till den sökandes ekonomiska skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning.

Vem ansvarar över att rökförbudet följs?
Den som äger och disponerar en lokal är ansvarig.

Åldersgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre. Du kan få böter om du säljer tobak till någon som är under 18 år. Om brottet bedöms som särskilt svårt av domstolen kan du till och med få fängelse upp till sex månader. 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. 

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Svartån sänks en meter på prov

  Under tisdagen och onsdagen pågår arbete med att sänka vattenståndet vid Falkenbergska kvarnen med cirka en meter. Sänkningen är tillfällig och görs inför byggandet av en faunapassage.

 • Möjlighet till ö-trafik i sommar

  Det kan komma att bli båttrafik till de yttre öarna i Västeråsfjärden i sommar. Det står klart sedan tekniska nämnden fattat ett inriktningsbeslut om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska förbereda och genomföra upphandling av trafiken.

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.